Plener malarski w Kościanie

Przez dwa tygodnie lipca w mieście gościć będą artyści, którzy na swoich płótnach uwiecznią Kościan i okolice.

Na zaproszenie burmistrza do Kościana przyjechała międzynarodowa grupa artystów malarzy z Polski, Ukrainy, Białorusi, Słowacji i Stanów Zjednoczonych. Komisarzem i pomysłodawcą  pleneru, który odbędzie się po raz trzeci, jest malarz, grafik i rysownik Zdzisław Połącarz.

Do połowy lipca na ulicach miasta będzie można spotkać pracujących malarzy. Każdy z nich wykona, w wybranej przez siebie technice, kilka prac. Efekty będzie można podziwiać 16 lipca na wystawie plenerowej przed ratuszem.

Dwóch przybyłych do Kościana artystów na uroczystości, która miała miejsce we wtorek 7 lipca, odebrało z rąk komisarza pleneru, Zdzisława Połącarza medale LABOR OMNIA VINCIT za dokonania artystyczne. Przyznano je malarce Svietlannie Shynkarenko z Ukrainy oraz plakaciście zamieszkałym w USA, Kazimierzowi Paścikowi.