Zamknij
REDAKTOR NACZELNY
Maciej Sibilak
[email protected]
 
REDAGUJE ZESPÓŁ
Milena Waldowska
[email protected]

Współpracownicy: Damian Szymczak, Karol Schmidt, Katarzyna Maciejewska (radca prawny).
Komunikaty prasowe prosimy przesyłać na adres e-mail: [email protected]
 
REKLAMA
Milena Waldowska
[email protected]
tel. 722 113 172

 

KONTAKT Z CZYTELNIKAMI
[email protected]

 

KOŚCIANIAK W SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
facebook.com/gazetakoscianiak
 
FOTOSKŁAD
Maciej Sibilak (skład i łamanie komputerowe).
 
WYDAWCA
WAYS Milena Waldowska
Kurza Góra, ul. Żwirowa 6/1
64-000 Kościan
NIP: 698-157-90-94
 
DRUK:
POLSKAPRESSE Sp. z o.o.ul. Malwowa 158, 60-175 Poznań/Skórzewo

 

Informujemy, że tytuł Kościaniak został wpisany do rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2723.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów,redagowania i opatrywania własnymi tytułami.