Więcej za wodę i ścieki

Jak co roku w Kościanie od 1 marca zmianie ulegną taryfy za wodę i ścieki. Zgodnie z propozycją przedstawioną burmistrzowi przez Wodociągi Kościańskie Spółka z o.o. cena za wodę i ścieki ma wzrosnąć łącznie o 4,4 proc.

Dostarczenie wody do gospodarstw domowych będzie kosztowało 2,90 zł za m3 (dotychczas 2,80 zł), a odbiór ścieków – 4,39 zł za m3 (dotychczas 4,18 zł). Łączna taryfa za wodę i ścieki wyniesie zatem 7,29 zł za m3, czyli będzie wyższa o 0,31 zł w porównaniu z obowiązującą obecnie. Do powyższej kwoty należy doliczyć jeszcze podatek VAT w wysokości 8 proc.

Burmistrz Michał Jurga przekonuje, że podwyżki są niezbędne, by czynić konieczne inwestycje (więcej na ten temat piszemy na str. 3). – Staramy się, by ceny za wodę nie wzrastały drastycznie – mówi Michał Jurga. – Musimy jednak inwestować, by spełniać coraz bardziej rygorystyczne normy i dostarczać jak najlepszą wodę do mieszkań.

Porównując sąsiednie gminy, nawet po podwyżce taryfa w mieście pozostanie na najniższym poziomie. W gminie Kościan obecna stawka za wodę i ścieki wynosi 8,30 zł za m3, w gminie Czempiń 8,53 zł, w gminie Krzywiń 9,06 zł. Najdrożej jest w Śmiglu – 14,62 zł za m3, co wynika z poczynionych tam w ostatnich latach potężnych inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej na terenie całej gminy.