Poselska interpelacja w sprawie drogi przy dworcu PKP w Kościanie

Poseł Grzegorz Rusiecki pyta ministra infrastruktury o drogę dojazdową do dworca PKP, która jest w bardzo złym stanie. Teraz czeka na odpowiedź.

Jak informuje poseł Platformy Obywatelskiej, interpelacja ma związek ze zgłaszanym problemem nawierzchni i organizacji ruchu przy dworcu PKP w Kościanie.

Poniżej treść interpelacji:

Szanowny Panie Ministrze,

Wokół dworca PKP w Kościanie trwają obecnie prace związane z modernizacją linii kolejowej E-59. Żeby dostać się do budynku dworca, kierowcy muszą przejechać ulicę Dworcową. Fragment tej ulicy jest w coraz gorszym stanie. Dziury i ubytki powodują uszkodzenia wjeżdżających tam samochodów.

Obecnie panuje też problem z organizacją ruchu. W związku z brakiem wyznaczonych miejsc do parkowania kierowcy parkują w dowolnych miejscach na placu przed dworcem. Często stanowi to utrudnienie dla autobusów wjeżdżających i wyjeżdżających z dworca PKS.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:
1. Czy PKP planuje remont nawierzchni znajdującej się przy ulicy Dworcowej w Kościanie? Jeśli tak, to kiedy remont zostanie przeprowadzony?
2. Czy PKP wyznaczy miejsca do parkowania dla samochodów przy dworcu PKP w Kościanie, by poprawić organizację ruchu?

Z poważaniem
Grzegorz Rusiecki
Poseł na Sejm RP