Kolejne wymiany lamp

Około 150 punktów oświetleniowych w Kościanie zostanie wymienionych w przyszłym roku.

Przypomnijmy, że znacznych wymian dokonano już w drugiej połowie bieżącego roku. Polegały one na założeniu nowych opraw, w niektórych miejscach również słupów, ale przede wszystkim na zainstalowaniu jaśniejszego i energooszczędnego oświetlenia ledowego. Dotychczas miasto wydatkowało na ten cel 1,2 mln zł, a środki pochodziły z pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umarzanej w 40 proc.

W trakcie przeprowadzanej wymiany mieliśmy wątpliwości co do stanu prawnego niektórych punktów oświetleniowych. W kilku przypadkach słupy były nasze, ale na przykład okablowanie stanowiło już własność Eneimówił podczas II sesji Rady Miejskiej wiceburmistrz Maciej Kasprzak. – Wymienialiśmy oświetlenie tylko tam, gdzie stanowiło ono w stu procentach naszą własność.

Miastu udało się porozumieć z Eneą, która w jakiejś części przekaże samorządowi na własność infrastukturę. – W interesie gminy jest, aby jak największa część infrastruktury oświetleniowej stanowiła naszą własność dodał zastępca burmistrza. W związku z powyższym rada zadecydowała o zabezpieczeniu środków z pożyczki w wysokości 900 tys. na zrealizowanie celu.