Gmina apeluje o oszczędzanie wody

Sytuacja hydrologiczna w gminie Kościan, tak jak i w całym kraju, robi się bardzo trudna. Dlatego mieszkańcy są proszeni o ograniczenie zużycia wody na inne cele jak bytowe i produkcyjne.

Na razie nie ma wprawdzie zakazu podlewania przydomowych ogródków, ale warto oszczędzać wodę.Brak zastosowania się do zaleceń może spowodować bowiem niedobory w ujęciach wody. Będzie to z kolei skutkować obniżeniem ciśnienia wody w sieci i ograniczy możliwość jej poboru, a także może spowodować pogorszenie jej jakości.

Brak opadów, wysokie temperatury w ciągu dnia oraz silne wiatry mocno przesuszają glebę. Wysychają cieki i zbiorniki wodne. Obniża się poziom wód gruntowych. Tymczasem pracownicy gminy obserwują zwiększone pobory wody z wodociągów gminnych.