Wykonawcy na remont Rynku i Łazienek wybrani

Jeszcze tej jesieni ruszą prace związane z dwoma ważnymi inwestycjami w mieście. O ile remont Łazienek nie będzie miał wpływu na codzienne życie kościaniaków, przebudowa Rynku będzie wiązała się z utrudnieniami komunikacyjnymi.

Wykonawcy na remont Rynku i Łazienek wybrani
Umowę z wykonawcą na rewitalizację Łazienek burmistrz Kościana Piotr Ruszkiewicz podpisał 14 października.

Prace związane z przebudową Rynku i ul. Wrocławskiej mają ruszyć w listopadzie. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy: przebudowę sieci wodociągowej i sanitarnej oraz przebudowę płyty Rynku oraz nawierzchni ul. Wrocławskiej. Jednocześnie w części podziemnej prowadzone będą również prace archeologiczne oraz wymiana sieci gazowej.

Części podziemne w ramach zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wykona Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych ECOBUD Jerzy Marciniak z Czempinia za cenę 504 tys. zł. Z kolei część robót naziemnych powierzono firmie Polskie Surowce Skalne sp. z o.o. Grupa Budowlana z Bielan Wrocławskich za cenę nieco ponad 6,4 mln zł.

Po podpisaniu umów z wykonawcami ustalony zostanie szczegółowy harmonogram prac, a w remontowanym obszarze zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Na przebudowę sieci podziemnych wykonawca będzie mieć trzy miesiące, a na płytę Rynku i ul. Wrocławskiej 10 miesięcy.

Tymczasem 14 października w gabinecie burmistrza podpisano umowę na rewitalizację terenu kościańskich Łazienek. Wykonawcą będzie firma Matejko Development sp. z o.o. Przebudowa i zagospodarowanie terenu obejmują rozbiórkę boisk sportowych z asfaltu i tartanu, budowę wielopiętrowych układów zieleni, ukształtowanie góry „Ferfeta”, niwelację terenu, budowę elementów małej architektury, umocnienie skarp. Koszt inwestycji wyniesie ponad 1,8 mln zł. Wykonawca ma 19 tygodni ma wykonanie prac.

Zobacz także:
Ogłoszono przetarg na Łazienki
Otwarto oferty na Rynek
Jak będzie wyglądać płyta Rynku?