Otwarto oferty na Rynek

Łącznie 10 firm złożyło oferty na przetarg ogłoszony przez Urząd Miejski Kościana związany z planowanym remontem Rynku. Zgłoszone propozycje są korzystne cenowo.

Ogłoszony przez miasto przetarg obejmuje dwa odrębne zadania, mianowicie przebudowę Rynku i ul. Włocławskiej oraz przebudowę sieci wodociągowej i sanitarnej. I to właśnie od tych robót oraz wymiany sieci gazowej rozpoczną się wszelkie prace.

Na zadanie związane z przebudową odpowiedziało 8 firm, przy czym najtańsza oferta wynosi 6,5 mln zł. Z kolei miasto na inwestycję przeznaczyło 8 mln zł, zatem oferta jest znacznie tańsza. Przy jej wyborze pozwoliłoby to na znaczne oszczędności. Nie jest jednak przesądzone, że to właśnie najniższa oferta zostanie wybrana, ponieważ musi ona spełnić jeszcze wszelkie wymogi formalne. Tak czy inaczej kilku innych wykonawców złożyło propozycje poniżej zakładanego budżetu, co stanowi dobry prognostyk i raczej nie będzie problemów z wyborem wykonawcy.

Podobnie przedstawia się sytuacja jeśli chodzi o prace podziemne. Tutaj wpłynęło 7 ofert, przy czym najniższa na kwotę nieco ponad 0,5 mln zł, a tymczasem inwestor, czyli miasto przeznaczył na nią 1 mln zł.

Miejmy więc nadzieję, że teraz formalności zostaną sprawnie przeprowadzone i prace ruszą za kilka tygodni.

Zobacz także:
Jak będzie wyglądać płyta Rynku?