Fabryczna i Pogodna w końcu gotowe [ZDJĘCIA]

Pół roku trwał remont tych dwóch ulic ważnych dla wielu mieszkańców z uwagi na pobliskie osiedle. Wcześniej z kolei – w kilku etapach – przeprowadzono prace wodociągowe w tym obszarze.

Fabryczna i Pogodna w końcu gotowe

Remont nawierzchni ulicy Fabrycznej ruszył pod koniec marca, następnie rozpoczęto prace na Pogodnej. Z kolei w 2019 roku spółka Wodociągi Kościańskie przeprowadziła remont kanalizacji sanitarnej w obu ulicach metodą wykopową oraz bezwykopową. Łączny koszt tych prac wyniósł ponad 120 tys. zł. Jeszcze wcześniej, bo w latach 2015-17 wymieniono cały wodociąg wraz z przyłączami. To zadanie pochłonęło prawie 140 tys. zł.

Wiosną tego roku, po wyłonieniu wykonawcy, którym była firma SOB-BRUK” Adam Sobiech przystąpiono do prac. A te się prosiły od dawna, gdyż stan obu dróg był bardzo zły. Pogodna, przy której powstało nowe osiedle gen. Andersa nie była w ogóle utwardzona, natomiast Fabryczną pokrywały stare, zapadające się płyty betonowe w formie trylinek. Prace przeciągnęły się w czasie, ponieważ w ich trakcie Polska Spółka Gazownictwa zdecydowała się na przebudowę biegnącej tam sieci gazowej. Ponadto jeszcze w czasie realizacji inwestycji przy ulicy Pogodnej oraz sąsiadującej z nią Fellmanna firma deweloperska wybudowała zatoki parkingowe, do czego była zobowiązana przez inspektora nadzoru budowlanego.

Efekt przeprowadzonych prac naziemnych obrazują zdjęcia. Jak ulice wyglądały przed rozpoczęciem prac można zobaczyć z kolei przy okazji wcześniej publikowanych przez nas artykułów dotyczących tych dróg.

Zobacz także:
Przymiarki do Fabrycznej i Pogodnej
Przebudują Fabryczną i Pogodną
Pogodna i Fellmanna zyskają parking

Fot. Milena Waldowska