Przebudują Fabryczną i Pogodną

Na przełomie marca i kwietnia mają rozpocząć się prace związane z tą inwestycją w Kościanie. 12 marca otwarty zostanie przetarg na wykonawcę.

Pierwsza remontowana będzie ulica Fabryczna, a druga Pogodna, przy której usytuowane jest os. Andersa.

Stan obu dróg jest bardzo zły. Pogodna nie jest w ogóle utwardzona, natomiast Fabryczna ma nawierzchnię ze starych, zapadających się płyt betonowych w formie trylinek. W ubiegłym roku Wodociągi Kościańskie przeprowadziły remont kanalizacji sanitarnej na ul. Fabrycznej. Ponadto została opracowana wówczas dokumentacja projektowa na przebudowę ulic.

Zadanie obejmuje prace przygotowawcze i rozbiórkowe, budowę kanalizacji deszczowej,  budowę chodnika i jezdni z kostki betonowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Czas na realizację zadania wyniesie około trzy miesiące od momentu podpisania umowy z wykonawcą.