Przymiarki do Fabrycznej i Pogodnej

Miasto zaczyna prace projektowe związane z przebudową tych dwóch kościańskich ulic. Natomiast zaraz po Wielkanocy Wodociągi Kościańskie mają przystąpić do remontu sieci kanalizacyjnej w tym obszarze.

Ulica Pogodna jest równana co roku, natomiast jeśli chodzi o Fabryczną co roku obserwujemy jej coraz gorszy stanmówi Kinga Czarnecka, zastępca burmistrza.

Za zły stan drogi odpowiedzialne są przede wszystkim płytki chodnikowe, które uległy znacznej deformacji.

Mieszkańcy wielokrotnie dzwonili i skarżyli się na tę drogę mówiąc, że przejazd grozi urwaniem zawieszenia. Było to dość niepokojące, więc poprosiliśmy Wodociągi o skontrolowanie tego odcinka i zajrzenie pod ziemię. Okazało się, że stan sieci jest bardzo zły – informuje wiceburmistrz.

Do złego stanu drogi przyczynia się także piaszczyste podłoże tego obszaru. Z tego powodu Wodociągi po świętach przystąpią do prac. Wymienione zostaną rury sieci kanalizacyjnej w obu ulicach. Ponadto na asfaltowym odcinku od ul. Fabrycznej do Śmigielskiej zostanie wyremontowana sieć w technologii bezwykopowej.

Po wykonaniu tych prac płytki zostaną usunięte, a w ich miejsce zostanie nawieziony gruz. Przejezdność powinna więc się poprawić. W przyszłym roku natomiast miałyby zostać przeprowadzone prace związane z budową ulic wraz z kanalizacją deszczową. Z kolei projekt na obie drogi ma być konsultowany z mieszkańcami.

– Ulica Pogodna była w wieloletnim planie inwestycji drogowych nawet wyżej niż niedawno oddana ulica  Topolowa. Z uwagi jednak na prace w obrębie osiedla Andersa została wstrzymana realizacja tej drogi, a teraz planujemy, że przystąpimy do niej w przyszłym rokupodsumowuje Kinga Czarnecka.