Pogodna i Fellmanna zyskają parking

Od kilku tygodni trwa przebudowa ulic Fabrycznej i Pogodnej w Kościanie. Niezależnie od tego remontu powstają również zatoki parkingowe na ulicach Pogodnej i sąsiadującej z nią Fellmanna budowane przez dewelopera.

Firmy deweloperskie, które postawiły nowe budynki mieszkalne przy ulicach Pogodnej i Fellmanna były zobowiązane decyzją inspektora nadzoru budowlanego do wybudowania miejsc postojowych. Tym samym w tym obszarze powstanie około 50 ogólnodostępnych miejsc postojowych.

Choć parking budowany jest na koszt dewelopera, po jego powstaniu stanie się on własnością miasta. Niestety mieszkańcy ulicy Fellmanna początkowo wcale nie byli zadowoleni z parkingu przed swoimi posesjami. – Deweloper nie poinformował ich o rozpoczynającej się inwestycji, a mieszkańcy wyrazy swojego niezadowolenia zwrócili w stronę miasta sądząc, że to my jesteśmy inwestoremmówi Kinga Czarnecka, zastępca burmistrza Kościana. – Ponadto mieli uwagi, że nowy parking będzie im ograniczał wjazd na własne posesje. Toczyła się dość długa batalia z właścicielami nieruchomości na ten temat, w której uczestniczyło miasto. Kształt tej inwestycji wynika jednak z planów zagospodarowania przestrzennego, co tłumaczyliśmy mieszkańcom. Miejmy nadzieję, że to już koniec tych rozmów.

Tymczasem w związku z planowaną budową nowego gazociągu wraz z przyłączami w tym obszarze, opóźni się nieco rozpoczęty już remont ulicy Fabrycznej oraz zaplanowanej Pogodnej. Dostawca gazu ma problem ze znalezieniem wykonawcy usługi w założonej cenie, prawdopodobnie więc będzie musiał przystąpić do prac własnymi siłami. W tej chwili trwają ustalenia z tym związane, a wszystkie te problemy wydłużą w czasie wykonanie inwestycji. Kończona jest z kolei kanalizacja deszczowa na sąsiadującej z Fabryczną ulicą Śmigielską, w tej chwili trwa jeszcze odtwarzanie asfaltu.

Przebudowa Fabrycznej i Pogodnej prowadzona jest zgodnie z wieloletnim planem inwestycji  drogowych w mieście. Plan ten nie obejmuje natomiast już ulicy Fellmanna. – Jeszcze w tym roku zaktualizujemy ten plan i Fellmanna zostanie do niego wprowadzona wyjaśnia wiceburmistrz. Nie zmienia to faktu, że mieszkańcy tej ulicy będą musieli jeszcze trochę poczekać na utwardzoną nawierzchnię.

Fot. Milena Waldowska