Europoseł Grzyb odwiedził Ziemię Kościańską

Europoseł PSL dwóch ostatnich kadencji oraz kandydat do Parlamentu Europejskiego w nadchodzących wyborach spotkał się w miniony piątek z mieszkańcami w Domu Strażaka w Krzywiniu.

Zgromadzonych powitał Bolesław Ratajczak, szef struktur powiatowych PSL. Na spotkaniu, poza mieszkańcami oraz lokalnymi działaczami PSL, obecny był również wicemarszałek Krzysztof Grabowski oraz burmistrz Krzywinia Jacek Nowak.

Andrzej Grzyb jest trójką na liście Koalicji Obywatelskiej w Wielkopolsce i jednocześnie jedynym przedstawicielem PSL na tej liście.

Podczas spotkania europoseł podsumował swoją dotychczasową działalność w parlamencie UE. Obecnie jest członkiem dwóch komisji: Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Żywności i Zdrowia oraz Komisji Spraw Zagranicznych, gdzie udziela się w szczególności w podkomisji dotyczącej praw człowieka. Tej ostatniej działalności poświęcił sporo miejsca w swoim wystąpieniu, mówiąc m.in. o pracy nad stworzeniem dokumentu Parlamentu Europejskiego, który ma dotyczyć wolności religii i wyznania.

Poseł szeroko mówił również o kwestiach energetycznych, w tym o odnawialnych źródłach energii, biopaliwach, energetyce odnawialnej, o bezpieczeństwie żywności, a także o podwójnej jakości towarów w tych samych opakowaniach.

Nie zabrakło także wypunktowania zadań, przed którymi stoi Parlament Europejski. Wg Andrzeja Grzyba istotna będzie pozycja Polski w Unii Europejskiej, uchwalenie nowego budżetu, a także prowadzenie właściwej polityki energetycznej i walka z chorobami nękającymi obecnie Europejczyków, jak nowotwory, choroby neurodegeneracyjne czy schorzenia będące skutkiem smogu.

Po obszernym wykładzie nie zabrakło pytań. Dotyczyły one m.in. planów związanych z budową kopalni węgla brunatnego w Oczkowicach, a także ostatnich wydarzeń w kraju. – Tu na dole ludzie inaczej myślą, a wy tam jesteście oderwani od rzeczywistości mówił jeden z uczestników spotkania. – Pan Kosiniak-Kamysz klaskał plując tym samym na nas katolików. W sztandarach macie „Bóg, honor, ojczyzna”, a tu się pluje na kościół, z Matki Boskiej się wyśmiewa, tęczową się robi. I z takimi ludźmi idziecie razem do wyborów.

Poseł Andrzej Grzyb w odpowiedzi potępił wypowiedź Leszka Jażdżewskiego przed wystąpieniem Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim. – Zarówno wypowiedź Jażdżewskiego, jak i to co się wydarzyło w kwestii wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej to jest złamanie uniwersalnych praw człowieka. Bo każdy człowiek ma prawo do bycia wierzącym – stwierdził zdecydowanie Andrzej Grzyb.

Z kolei w kwestii zarzutów związanych z budową kopalni odkrywkowej zapewnił, że PSL zdecydowanie sprzeciwia się tej inicjatywie, czego efektem było zobowiązanie radnych województwa wielkopolskiego do podjęcia uchwały wykreślającej z planów budowę kopalni w Oczkowicach.