Jadwiga Gidel: Biblioteka już otwarta

4 marca nastąpiło oficjalne otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie po trwającym kilka miesięcy remoncie. Tuż przed tym wydarzeniem rozmawialiśmy z Jadwigą Gidel – dyrektorem placówki na temat przeprowadzonych prac, a także o aktualnych bibliotecznych zbiorach i nowościach.

Jadwiga Gidel

– Remont biblioteki musiał chyba kosztować wszystkich jej pracowników sporo pracy. Najpierw przeniesienie całego zasobu na ul. Bernardyńską, a po kilku miesiącach z powrotem do macierzystej siedziby. Ile czasu zajęły przeprowadzki? Była to też zapewne okazja do wnikliwego przejrzenia zbiorów.
– Obie przeprowadzki trwały nie aż tak długo, łącznie około miesiąca. To zadanie, które wymagało od wszystkich pracowników dużego wysiłku fizycznego, a także logistycznego przygotowania, przebiegło bardzo sprawnie dzięki zaangażowaniu firmy wyspecjalizowanej w tego rodzaju usługach. Bezpośrednio po rozstrzygnięciu procedury wyłonienia wykonawcy przebudowy budynku biblioteki przystąpiono do przeniesienia zbiorów i mienia do lokalu zastępczego. Ze względu na ograniczoną powierzchnię i planowany, z końcem roku 2014, powrót do macierzystej siedziby podjęliśmy decyzję o częściowej ekspozycji i możliwości wypożyczania zbiorów. Część z nich pozostała spakowana w kartonach gotowa do ponownego przeniesienia. Oczywiście przygotowując się do realizacji zadania, już w roku poprzedzającym to wydarzenie, przystąpiliśmy do wnikliwej analizy księgozbioru pod wieloma aspektami i dokonaliśmy możliwej selekcji, zarówno pod względem aktualności zbiorów, jak również ich stanu fizycznego.

– Czy biblioteka wzbogaciła się o nowe zbiory? Jaka jest ich aktualna liczba?
– Ze względu na gruntowny remont placówki i jej funkcjonowanie przez ponad pół roku w siedzibie tymczasowej, ograniczyło to jej działalność kulturową. Przez cały ten czas  udostępnialiśmy i gromadziliśmy jednak zbiory. Aktualny stan zbiorów to 119 625 woluminów, w 2014 r. przybyło 2514 woluminów, w tym z zakupu 2163.

– Czy oprócz tradycyjnych książek pojawią się audiobooki lub jeszcze jakieś inne nowoczesne rozwiązania w zakresie czytelnictwa?
– Posiadamy już w swych zbiorach 245 audiobooków. W 2014 r.
zakupiliśmy 67 egzemplarzy. Ponadto w niedalekiej przyszłości zamierzamy wzbogacić ofertę dla czytelników o dostęp do wirtualnej biblioteki poprzez stronę internetową. Strona powstała już jakiś czas temu (www.biblioteka.koscian.pl), zawiera podstawowe informacje o jej działalności, a nade wszystko elektroniczny katalog usprawniający dostęp do zbiorów. Witryna ewaluuje i podlega organizacji, aby mogła służyć jako skuteczny element promocji biblioteki i czytelnictwa oraz narzędzie komunikacji z użytkownikiem.

– W okresie funkcjonowania biblioteki w lokalizacji zastępczej zapewne mniej osób z niej korzystało. Czy był to znaczny ubytek?
– Liczba osób zarejestrowanych w bibliotece w roku 2014, w którym zakończono i rozliczono zadanie, uległa zmniejszeniu o około 800 czytelników w stosunku do 2013 r.
Jedną z przyczyn było całkowite zawieszenie działalności na okres około miesiąca z uwagi na przenosiny księgozbioru do lokalu zastępczego i z powrotem, a także niewystarczająca powierzchnia tymczasowej siedziby, która nie pozwalała na prezentację i udostępnienie całości zbiorów. Znaczna ich część, jak już wspomniałam, pozostała spakowana. Ograniczona została tym samym możliwość korzystania z czytelni książek i czasopism, nie funkcjonowała czytelnia komputerowa, co sprawiło, że biblioteka była mniej atrakcyjna dla młodzieży. Oddalenie od centrum miasta i konieczność pokonania dwóch pięter ograniczyło znacznie dostępność usług bibliotecznych osobom starszym, niepełnosprawnym, a także z małymi dziećmi, wielu odłożyło odwiedziny w placówce na później.

– Czy po remoncie poszerzy się oferta placówki? Mam tu na myśli spotkania z pisarzami, atrakcje dla dzieci, a może pojawią się również zupełnie nowe propozycje?
– Zakładamy, że przebudowana przestrzeń biblioteczna i nowoczesne wyposażenie, a także atrakcyjne usługi i działania, skierowane do różnych grup użytkowników, sprzyjać będą promowaniu czytelnictwa i znacznemu wzrostowi zainteresowania i liczby osób korzystających z biblioteki. Oczywiście realizowane będą różnorodne formy pracy z czytelnikiem, a dzięki zastosowaniu rozmaitych urządzeń multimedialnych spotkania zyskają ciekawszą oprawę i będą atrakcyjniejsze. Poprzez przebudowę i nowe wyposażenie placówka została dostosowana do przepisów obowiązujących budynki użyteczności publicznej oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych i małych dzieci. Wydzielono przeszkloną przestrzeń, za którą znajduje się pomieszczenie dedykowane najmłodszym użytkownikom biblioteki oraz salkę z przeznaczeniem na rozmaite spotkania. Oba pomieszczenia sprzyjają stymulowaniu wielorakiej aktywności użytkowników. Również młodzież zyskała estetyczne wnętrze do relaksu po trudnym dniu w szkole i wydzielone miejsca do pracy z komputerem lub bez. Biblioteka jako centrum informacji, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi wyszukiwawczych, służyć będzie pomocą w zakresie uzyskania informacji sprzyjających rozwojowi osobistemu i zawodowemu. Nowe propozycje to między innymi zajęcia dla dzieci, seniorów i wykluczonych z podstaw obsługi komputera, a także bezpiecznego poruszania się w internecie czy korzystania z usług e-administracji. Uruchomiona zostanie także możliwość dostarczania materiałów bibliotecznych do domu dla czytelników niepełnosprawnych.

– Po otwarciu biblioteki ma się również pojawić elektroniczny rejestr czytelników. Na czym będzie on dokładnie polegać?
– W ramach automatyzacji procesów bibliotecznych placówka została wyposażona w zintegrowany system zarządzania biblioteką SOWA 2/MARC21. System ten jest pakietem programów wspomagających działalność biblioteki. Umożliwia on zautomatyzowanie takich procesów bibliotecznych jak gromadzenie zbiorów, katalogowanie materiałów, ewidencję posiadanych zbiorów poprzez znakowanie ich kodami kreskowymi oraz ich udostępnianie.  Zautomatyzowane wypożyczanie polega na identyfikacji oznakowanych kodami kreskowymi zbiorów i kart bibliotecznych zawierających osobiste kody kreskowe czytelników i automatyczne przypisanie wypożyczanej pozycji czytelnikowi w programie bibliotecznym. Warunkiem jest wprowadzenie księgozbioru do bazy komputerowej tworzącej katalog biblioteczny oraz oznakowanie kodami kreskowymi poszczególnych woluminów i innych materiałów bibliotecznych. Nowy system wymagał dobrego zapoznania się z nim ze strony pracowników, tak by po otwarciu placówki, które nastąpi na początku marca, obsługa czytelników przebiegała jak najsprawniej.