24 miliony na inwestycje

O przyszłorocznym budżecie, szerokich planach inwestycyjnych, a także o trwającej w mieście przebudowie linii kolejowej rozmawiamy z Michałem Jurgą, burmistrzem Kościana.

Michał Jurga

– Znamy już projekt przyszłorocznego budżetu. Wygląda na to, że 2018 rok upłynie w Kościanie pod znakiem inwestycji.
Najbliższy rok będzie pod tym względem wyjątkowy. Na przyszłoroczne inwestycje zamierzamy przeznaczyć rekordową kwotę 24 mln zł. To trzykrotnie więcej niż w tegorocznym budżecie. Ta niespotykana jak dotąd skala inwestycji nie byłaby możliwa bez pozyskanych w tym roku dotacji. Uważam to za jedno z najważniejszych osiągnięć mijającego roku. Dzięki dofinansowaniu z zewnątrz przeprowadzimy gruntowną renowację przebiegających przez miasto terenów zielonych – bulwaru i Łazienek, rozbudujemy też Kościański Ośrodek Kultury. Należy także wspomnieć o zaplanowanej na przyszły rok wymianie miejskiego oświetlenia. To ostatnie zadanie zrealizujemy dzięki dofinansowaniu w formie preferencyjnej pożyczki. Program obejmuje wymianę ponad 670 punktów oświetleniowych. Dzięki trwającym i planowanym na najbliższe lata inwestycjom, w infrastrukturze miejskiej Kościana nastąpią istotne zmiany. Będą one widoczne i odczuwalne przez mieszkańców przez następne dziesięciolecia. Dużym krokiem w tym kierunku jest też rozpoczęta niedawno przebudowa linii kolejowej E59. Na całym jej przebiegu z Poznania do Wrocławia nigdzie nie obejmuje ona takiej wartości prac konstrukcyjnych jak w Kościanie. Zakres inwestycji jest naprawdę szeroki. Dwa wiadukty, przejście podziemne dla pieszych i duży parking na 125 miejsc w bezpośrednim sąsiedztwie dworca. Do tego przebudowa wszystkich mostków pod torami, które kiedyś mieliśmy wpisane w naszym budżecie.

 – Wracając do przyszłorocznego budżetu, jakich inwestycji możemy się jeszcze spodziewać?
Jednym z najważniejszych zadań przewidzianych na 2018 r. będzie kontynuacja, rozpoczętej w tym roku, budowy przedszkola na osiedlu Konstytucji 3 Maja. Na ten cel zapisaliśmy w przyszłorocznym budżecie 4 mln zł. Nasze plany przewidują zakończenie budowy i przeniesienie przedszkola z ul. Moniuszki do nowo wybudowanego obiektu. W ramach inwestycji drogowych zmodernizujemy ulice Topolową i Krętą, których łączny koszt wyniesie 1,2 mln zł. Będziemy także kontynuować prace przy przebudowie kanalizacji deszczowej w różnych częściach miasta. Na wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół nr 1, 2 i 3 wydamy 600 tys. zł. Czeka nas także rozbudowa systemu miejskiego monitoringu, na którą przeznaczymy 160 tys. zł. Zaplanowaliśmy też wydatki na uruchomienie wypożyczalni rowerów, z którą planujemy wystartować wraz z początkiem sezonu kajakowego na Kanale Obry.

– W ten oto sposób przeszliśmy w okolice bulwaru, którego otwarcie nieco się opóźnia.
Miało na to wpływ pozyskanie dotacji. Teren ten wraz z mostkami zostanie udostępniony mieszkańcom na początku przyszłego roku, choć prace przy renowacji bulwaru jeszcze potrwają. Na wiosnę zajmiemy się obsadzaniem zieleni. Ostatecznego kształtu bulwar nabierze dopiero za kilka lat, kiedy rośliny osiągną planowaną wielkość.

– Czy wiadomo już kiedy rozpoczną się prace na Łazienkach?
Myślę, że stanie się to w połowie przyszłego roku. Zaczniemy od rozbiórki niecki po starym basenie, w pobliżu którego powstanie miejska plaża. To rozległy projekt zakładający mnóstwo nowych nasadzeń – drzew, krzewów i kwiatów. Kolejną ważną inwestycją obejmującą tereny zielone będzie rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury. Projekt ten przewiduje m.in. renowację parku sąsiadującego bezpośrednio z KOK-iem oraz skwerów zieleni na Placu Wolności. Modernizacji doczeka się też fontanna, którą zrealizujemy we własnym zakresie. Choć finał tych prac planowany jest na 2019 r., to największy zakres robót zostanie przeprowadzony w przyszłym roku.

– Czy skala planowanych inwestycji wpłynie na wysokość deficytu i zadłużenia miasta?
Zarówno deficyt, jak i poziom zadłużenia miasta pozostaną na bezpiecznym poziomie. Wskaźnik ten nie przekroczy 24 proc. W przyszłym roku dla potrzeb inwestycyjnych planujemy emisję obligacji komunalnych na poziomie 6 mln zł. To dużo, ale te środki zostaną przeznaczone na wkład własny przy dotacjach europejskich. Koszt obsługi zadłużenia jest niewielki w porównaniu z korzyściami, jakie osiągniemy. Mamy również 2,6 mln zł w rezerwie inwestycyjnej, które pozwolą nam wprowadzić do budżetu nowe pozycje w trakcie roku. Będziemy starali się je w znacznym stopniu wykorzystać na realizację prac drogowych.

– Jak ocenia Pan przebieg prac przy modernizacji linii kolejowej E-59?
Spodziewaliśmy się, że będzie dużo gorzej. Zakładaliśmy, że przejazd na ulicy Młyńskiej zostanie zamknięty również dla ruchu pieszego. Na szczęście wykonawca tak zorganizował plac budowy, że piesi mogą pokonywać tory kolejowe w tym miejscu bez przeszkód. Dużym ułatwieniem dla mieszkańców miasta i gminy jest też uruchomienie ruchu wahadłowego na przejeździe w Nacławiu. Dzięki temu nie ma konieczności korzystania z „andrzejówki”.  Największe wyzwanie, ze względu na towarzyszące modernizacji uciążliwości, czeka nas w przyszłym roku. Będzie to zamknięcie przejazdu kolejowego na ulicy Gostyńskiej. Zgodnie z harmonogramem nastąpi to w sierpniu.

– Co z planem zakładającym budowę kręgielni w Parku Miejskim?
Jak dotąd mówiliśmy, że zależy nam na realizacji tego projektu w oparciu o środki zewnętrzne, jeśli pojawi się na nie szansa. Podtrzymujemy to stanowisko, zaznaczając jednak, że możemy rozważyć zmianę funkcji obiektu, jeśli pojawi się prywatny inwestor, który zdecyduje się na budowę takiego budynku. Nie chcielibyśmy stanowić konkurencji dla lokalnego biznesu. Taka sama idea przyświecała nam przy rozwijaniu usług rekreacyjnych na basenie, których w Kościanie nikt nie oferował. Mam tu na myśli saunarium, grotę solną i taras wypoczynkowy. Nie mam jednak wątpliwości, że w najbliższych latach trzeba będzie przystąpić do uporządkowania terenu w centrum Parku Miejskiego.

– Na jakim etapie znajdują się prace nad dokumentacją projektową obejmującą rewitalizację Rynku?
Przewidujemy, że zakończą się one do końca roku. Następnie projekt będzie musiał uzyskać wszelkie uzgodnienia. W kolejnym etapie będziemy poszukiwali szansy na pozyskanie środków na realizację tego kosztownego przedsięwzięcia.