Wniosek o dofinansowanie obwodnicy Kościana

20 maja Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich złożył do Ministerstwa Infrastruktury wnioski o dofinansowanie budowy pięciu obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wśród nich jest północna obwodnica Kościana.

Obwodnica Kościana. Wniosek o dofinansowanie
Od ronda na „starej piątce” ma zacząć się planowana budowa licząca 4,3 km.

Wniosek o dofinansowanie kościańskiej obwodnicy znalazł się wśród trzech głównych wniosków WZDW. Dotyczą one obwodnicy Rogoźna, Szamotuł i Kościana. Kościańska obwodnica ma przebiegać w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308. Wniosek o dofinansowanie dotyczy odcinka liczącego 4,3 km, a jego wartość szacunkowa to 60,7 mln zł. Dokładny przebieg obwodnicy obrazuje publikowana przez nas kilka miesięcy temu MAPA. Obecnie opracowywany jest projekt koncepcyjny obwodnicy, który ma być gotowy w czerwcu 2021 r. Ponadto nadal trwa oczekiwanie na wydanie decyzji środowiskowej.

Na rządowy program przeznaczono łącznie 2 mld zł, z czego 1,9 mld zł zostanie rozdysponowane, a pozostałe 5 procent to rezerwa. W naborze obowiązuje limit wniosków. Każde województwo – niezależnie od wielkości terytorium czy liczby kilometrów dróg – może złożyć trzy wnioski. Z uwagi na ogrom potrzeb i szeroką, liczącą ponad 2700 km siatkę dróg, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował się ubiegać o wsparcie dla pięciu zadań, które znajdują się na liście inwestycji ujętych w Planie Transportowym dla Województwa.

Plan Transportowy definiuje wszystkie potrzeby na drogach wojewódzkich w perspektywie 10 lat, których realizacja kosztowałaby szacunkowo 7,7 miliarda złmówi Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. – Mimo ogromnej pomocy z Unii Europejskiej i realizacji wielu inwestycji, nie jesteśmy w stanie sprostać tym potrzebom, musimy wybierać najpilniejsze. Dlatego chętnie korzystamy z wszelkich możliwych pomocy i programów. Takiej szansy upatrujemy również w „obwodnicowym” naborze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wnioskujemy o dofinansowanie dla najbardziej newralgicznych, pilnych i zaawansowanych w przygotowaniu projektów.

Wszystkie projekty, o które wnioskuje województwo są w trakcie procedur przygotowujących do realizacji inwestycji. Najbardziej zaawansowane jest przygotowanie budowy obwodnicy Rogoźna, dla której do końca roku ma powstać dokumentacja projektowa. Dwa dodatkowe wnioski dotyczą obwodnic Łobżenicy i Trzcianki.