Trwa remont stadionu w Śmiglu [ZDJĘCIA]

Bieżnia jest już gotowa, renowację przeszła również piłkarska murawa. Obiekt jednak jest jeszcze zamknięty, gdyż cały czas trwają odbiory techniczne i niwelowanie drobnych usterek.

Trwa remont stadionu w Śmiglu

Remont stadionu obejmował przede wszystkim bieżnię lekkoatletyczną, która zyskała poliuretanową nawierzchnię z czterema torami o łącznej szerokości 5 m oddzielonymi białymi liniami. Ponadto zmodernizowano skocznię do skoku w dal i rzutnię do pchnięcia kulą. Dodatkowo remontem objęto piłkarską murawę oraz szatnie.

Na poprawę infrastruktury lekkoatletycznej gmina Śmigiel pozyskała środki w wysokości 300 tys. zł z samorządu województwa wielkopolskiego. Łączny koszt remontu stadionu wyniesie natomiast około 930 tys. zł. W ramach tej kwoty mieści się renowacja piłkarskiej murawy oraz budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z pracami dodatkowymi. Ponadto blisko 200 tys. zł objął remont szatni, z czego 100 tys. zł gmina pozyskała z programu „Szatnia na medal”.

Choć główne prace już zostały wykonane, obiekt jest jeszcze zamknięty. Trwają odbiory, a wykonawca ma jeszcze cały miesiąc na dopięcie całości zgodnie z projektem. Czasu wymaga m.in. odwodnienie murawy.

fot. Maciej Sibilak