Rozpoczęto wycinkę i przycinkę drzew w Kościanie

Od połowy stycznia Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie prowadzi na terenie miasta akcję przycinania gałęzi drzew. Rozpoczęto również wycinkę osłabionych topoli.

Co roku na terenie Kościana przed wiosną przeprowadzana jest akcja przycinania gałęzi, szczególnie pochodzących od drzew rosnących w pasach dróg. ­Sukcesywnie prowadzimy przycinanie tzw. batów. Dotychczas miało to miejsce m.in. na ulicach Żwirki i Wigury, Polnej, Słowackiego, Korczaka, Maya. W przypadku niezbyt wysokich drzew, niewymagających użycia podnośnika z koszem taką przycinkę wykonują pracownicy naszego zakładu. Przy wysokich drzewach jesteśmy już uwarunkowani podmiotami zewnętrznymi ­– wyjaśnia Paweł Michałowski, kierownik MZGMiD.

Trwająca aktualnie przycinka potrwa mniej więcej do końca stycznia, później pozostanie ewentualnie frezowanie pni.

Ponadto każdego roku niektóre słabe i zagrażające bezpieczeństwu drzewa są wycinane. Nie inaczej będzie tej zimy, już rozpoczęła się wycinka topoli m.in. przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga i przy Szkole Podstawowej nr 4. – Tę wycinkę prowadzi firma zewnętrzna, wyłoniona w ramach zapytania ofertowego. Każda wycinka drzew wymaga decyzji administracyjnej i pozwolenia pochodzącego ze Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta – mówi Paweł Michałowski.

Miejski Zakład wyznaczył do wycinki także inne drzewa, a prace będą odpowiednio rozplanowane po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.

Fot. Milena Waldowska