Radni zatwierdzili regulamin parkingu

Podczas ubiegłotygodniowej sesji Rady Miejskiej padła propozycja wysokości stawki za postój na nowym parkingu przy ul. Wyszyńskiego w Kościanie. Ponadto Radni przegłosowali uchwałę w sprawie utworzenia parkingu oraz przyjęcia jego regulaminu.

Wysokość opłat za korzystanie z parkingu określi burmistrz w drodze zarządzenia. – Parking jest już gotowy, czekamy w tej chwili tylko na to, aby Enea zamontowała licznik w przyłączu, byśmy mogli uruchomić oświetlenie i bramki. Po przyjęciu uchwały będziemy prawie gotowi do tego, by parking mógł zacząć działać – poinformowała podczas XI sesji Rady Miejskiej wiceburmistrz Kinga Czarnecka.

Regulamin, który przyjęła rada dotyczy kwestii związanych z porządkiem i bezpieczeństwem na obiekcie. Teraz konieczne jest jeszcze ustalenie opłat oraz wyłonienie firmy, która będzie obsługiwać parking.

O wysokość obowiązujących stawek dopytywał podczas sesji radny Łukasz Naglik. – Jakie stawki ustali teraz burmistrz, by mogły nam się zwrócić koszty związane z budową parkingu?pytał radny Naglik.

Odpowiedzi udzieliła wiceburmistrz Czarnecka: – Właśnie trwają przeliczenia i próbujemy ustalić jakie stawki powinny obowiązywać. Założenie na najbliższy rok jest jednak takie, by stawki nie odbiegały znacznie od tych obowiązujących w strefie płatnego parkowania. Jest tylko jedna różnica, w strefie opłata nie jest opodatkowana. Na  parkingu musimy natomiast odprowadzić  podatek VAT. Rozważamy więc opłatę  zaokrągloną w wysokości 2,50 zł za godzinę. Zakładamy, że w ciągu pięciu lat ta inwestycja się zwróci.

Tak ten obszar wyglądał przed budową parkingu.


O parkingu pisaliśmy również w artykule:
Parking na Wyszyńskiego czeka na uruchomienie