Parking na Wyszyńskiego czeka na uruchomienie

Nowo wybudowany parking w centrum Kościana jest już przygotowany do tego, by zacząć pobierać opłaty od parkujących na nim kierowców. Konieczne jest jednak jeszcze przyjęcie przez Radę Miasta stosownej uchwały.

Projekt uchwały o utworzeniu parkingu zostanie przedłożony na najbliższej, listopadowej sesji. Rada będzie musiała m.in. przyjąć regulamin określający wysokość opłat i godzin ich pobierania. Z kolei miasto wyłonieni wykonawcę, który będzie obsługiwał system opłat.

Urządzenie do pobierania opłat oraz barierki już zostały zamontowane. System umożliwia przyjmowanie monet, jak i płatności kartą bankową.

Parking ma 74 miejsca postojowe, w tym specjalnie wydzielone dla osób niepełnosprawnych, od których nie będą pobierane opłaty.