Propozycja znacznej podwyżki dla wójta

Na najbliższej sesji Rady Gminy zostanie poddana pod głosowanie m.in. uchwała dotycząca wynagrodzenia wójta gminy Kościan. Podobnie jak w przypadku burmistrza Kościana propozycja zakłada podwyżkę o ponad 9 tys. zł.

O propozycji zwiększenia wynagrodzenia dla burmistrza pisaliśmy w artykule: Burmistrz Kościana będzie zarabiał prawie 100 procent więcej? Nad tą uchwałą radni miejscy będą głosować na sesji zaplanowanej na 26 listopada. Dwa dni wcześniej, tj. w środę 24 listopada Rada Gminy Kościan pochyli się nad propozycją wynagrodzenia dla wójta.

W obu przypadkach zmiana wysokości stawek wynika z nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych oraz nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zgodnie z nowym prawem podwyżki obejmują wszystkich samorządowców pochodzących z wyboru. Marszałkowie, starostowie, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie mogą liczyć na znaczny wzrost wynagrodzenia. Obecnie ich maksymalna płaca to 12,5 tys. zł, a po zmianach może to być około 20 tys. zł. Na mocy nowego prawa wzrośnie również pensja prezydenta, ministrów, wiceministrów, a także diet poselskich i senatorskich.

Na razie propozycje zmian wynagrodzenia wśród włodarzy naszego powiatu dotyczą wójta i burmistrza. W przypadku wójta proponowane wynagrodzenie z obecnych 10 620 zł brutto ma wzrosnąć do 20 130 zł brutto. Na pensję wójta Andrzeja Przybyły złoży się wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 430 zł (obecnie jest to 4800 zł), dodatek funkcyjny w wysokości 3450 zł (teraz: 2100 zł), dodatek specjalny – 4164 zł (teraz: 2760 zł), dodatek za wieloletnią pracę – 2086 zł (teraz: 960 zł). Podobnie jak w przypadku burmistrza, propozycje dotyczące wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego są maksymalnymi stawkami, na jakie pozwala rozporządzenie Rady Ministrów.

Zgodnie z ustawą podwyżka, jeśli radni ją uchwalą, obowiązywać będzie ze wsteczną datą, tj. od 1 sierpnia 2021.