Burmistrz Kościana będzie zarabiał prawie 100 procent więcej?

Radni miejscy na przyszłotygodniowej sesji będą głosować m.in. nad uchwałą dotyczącą miesięcznego wynagrodzenia burmistrza. Projekt uchwały zakłada znaczny wzrost wynagrodzenia włodarza miasta.

Zmiana wysokości stawek ma związek z nowelizacją ustawy o pracownikach samorządowych oraz wydanym nowym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Aktualne zarobki burmistrza Piotra Ruszkiewicza zostały przyjęte w listopadzie 2018 r., a więc tuż po objęciu przez niego stanowiska szefa miasta. Miesięczna pensja wynosi w tej chwili nieco ponad 10 tys. zł i składa się na nią wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4800 zł, dodatek za wysługę lat w kwocie 672 zł, dodatek funkcyjny – 2100 zł oraz dodatek specjalny – 2760 zł.

Projekt uchwały, który zostanie przedstawiony radnym, zakłada znaczną podwyżkę. Określa on wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10 430 zł (wzrost o około 5600 zł) oraz dodatek funkcyjny w kwocie 3450 zł (podwyżka o 1350 zł). Warto zwrócić uwagę, że te dwie zaproponowane w projekcie stawki są maksymalne, na jakie pozwala rozporządzenie Rady Ministrów. Ponadto na wynagrodzenie burmistrza ma złożyć się dodatek za wysługę lat w wysokości 17 proc., czyli 1773 zł oraz dodatek specjalny w wysokości 4164 zł. Łącznie daje to sumę 19 817 zł, co stanowi wzrost o prawie 9500 zł w porównaniu do obecnych zarobków.

Czy propozycja podwyżki wejdzie w życie, zależy już od wyniku głosowania radnych. Sesję zaplanowano na 26 listopada, a odbędzie się ona w trybie zdalnym.