Poznaliśmy wytyczne związane z maturami i innymi egzaminami

To spodziewane wytyczne mające na celu zachowanie bezpieczeństwa zdających w związku z koronawirusem. Już wcześniej zapowiedziano także rezygnację z egzaminów ustnych.

Szkoły powiatu kościańskiego już w momencie ogłoszenia nowych terminów egzaminów przygotowywały się do spodziewanych reguł. Pisaliśmy o tym w artykule Szkoły powiatu kościańskiego przed maturami.

Zbiór wytycznych dla dyrektorów szkół został opracowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny i dotyczy przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego.

Dokument zawiera wiele punktów, z których część musi być wdrożona obowiązkowo, a część ma formę możliwych rozwiązań, z których dyrektor szkoły, ośrodka lub placówki wybiera te, które można wprowadzić w danej jednostce.

Wśród wytycznych obowiązkowych, uwydatnione zostały w szczególności kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym:

– obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, ale tylko do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;

– konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku;

– obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający;

– konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.;

– wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym przypadku podano przykładowe sposoby, ale dyrektor szkoły może wdrożyć inne, jeżeli będą bardziej właściwe w konkretnym kontekście.