Planowane inwestycje gminy Kościan w 2023 roku

W projekcie budżetu gminy na przyszły rok na wydatki inwestycyjne zaplanowano około 30 mln zł, z czego połowa zostanie przeznaczona na drogi.

W przyszłym roku gmina zamierza m.in. wybudować trzy ulice w Nowym Luboszu.

W budżecie na 2023 r. dochody gminy zaplanowano na poziomie 89 mln zł, a wydatki w wysokości ponad 105 mln zł. Deficyt wyniesie około 15,7 mln zł. Na inwestycje samorząd zamierza przeznaczyć z kolei blisko 30 mln zł.

Najwięcej, bo ponad 4 mln zł, pochłonie budowa trzech ulic w Nowym Luboszu: Wiejskiej, Polnej i Leśnej. Połowa tej kwoty zostanie sfinansowana z Narodowego Funduszu Polski Ład. W planach jest również  budowa drogi z Darnowa do Spytkówek. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kolejne zadanie drogowe to realizowana przez powiat przebudowa ulicy Sołeckiej w Bonikowie. Na ten cel z budżetu gminy zarezerwowano 700 tys. zł.

W planach na przyszły rok jest także ulica Zielona w Pelikanie, która ma zostać wyprowadzona na „starą piątkę”. Ponadto gmina zajmie się ulicami Ogrodową w Nowym Luboszu oraz Dębową i Klonową w Starych Oborzyskach.

Samorząd czekają również dwa duże wydatki w infrastrukturę oświatową obejmujące termomodernizację szkoły podstawowej w Nowym Luboszu i przebudowę budynku przedszkola w Racocie.

Kontynuowane mają być ponadto prace na letnisku w Nowym Dębcu. – W tym roku zakończyliśmy drugi odcinek ścieżki spacerowej biegnącej wzdłuż linii brzegowej jeziora. Na przyszły rok planujemy jej przedłużenie do przystani Kościańskiego Klubu Żeglarskiego – informuje wójt Andrzej Przybyła.

Nie zabraknie też inwestycji w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną.