Awanse dla nauczycielek od burmistrza

W poniedziałek burmistrz Piotr Ruszkiewicz uroczyście wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Burmistrz gratulował pomyślnego zdania egzaminu nauczycielkom i życzył dalszego rozwoju zawodowego oraz zadowolenia z wykonywanej pracy.

Stopnie nauczyciela mianowanego odebrały:
Marta Maria Ceglarek-Michalska – nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Kościanie
Daria Kaczór-Boś – nauczycielka muzyki ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie (nauczycielka muzyki)
Katarzyna Konieczna – nauczycielka z Samorządowego Przedszkola nr 2 w Kościanie

Aby otrzymać stopień nauczyciela mianowanego należy odbyć staż trwający 2 lata i 9 miesięcy. Następnie po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego, nauczyciel składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do właściwego organu prowadzącego szkołę i zdaje egzamin przed komisją powołaną przez organ prowadzący. W komisji zasiadają: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Lesznie),  dyrektor lub wicedyrektor szkoły, dwóch ekspertów z listy tworzonej przez MEN.

W minionym tygodniu akty nadania nauczyciela mianowanego w szkołach podległych samorządowi powiatowemu wręczył nauczycielom starosta Henryk Bartoszewski: Awanse dla nauczycieli od starosty [ZDJĘCIA].