Awanse dla nauczycieli od starosty [ZDJĘCIA]

Troje nauczycieli ze szkół podlegających powiatowi odebrało z rąk Starosty Kościańskiego akty awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Uroczystość wręczenia aktów i złożenia przez nauczycieli ślubowania odbyła się 24 sierpnia. W spotkaniu wziął udział starosta Henryk Bartoszewski oraz Iwona Bereszyńska, przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego i równocześnie przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej oraz Sylwia Sałacka, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

 Awans z rąk starosty otrzymali:

– Monika Miedziarek – nauczycielka informatyki i informatycznych przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie,
–  Daria Anna Zielińska – nauczycielka języka niemieckiego Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie,
– Przemysław Zielonka – wychowawca w internacie i nauczyciel wychowania fizycznego  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie.

Starosta pogratulował nauczycielom awansu. – Nie każdy może być nauczycielem. Cieszę się, że się państwo dokształcacie i doskonalicie swój warsztat. Dziękuję że podjęliście trud, że będziecie pracować w naszych szkołach, uczyć naszą młodzież – podkreślił starosta Henryk Bartoszewski.

Nauczyciel, który ubiega się o stopień nauczyciela mianowanego odbywa staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy. Jeśli uzyska pozytywną ocenę dorobku zawodowego, składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do właściwego organu prowadzącego szkołę. Nauczyciel zdaje egzamin przed komisją powołaną przez organ prowadzący szkołę. W komisji zasiadają: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Lesznie),  dyrektor lub wicedyrektor szkoły, dwóch ekspertów z listy tworzonej przez MEN. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego kończy procedurę ubiegania się o ten stopień awansu.

Fot. Starostwo Powiatowe w Kościanie