ZUS wypłaci 13. i 14. emeryturę

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty trzynastej i czternastej emerytury. Trzynastka trafi do seniorów w kwietniu, natomiast na czternastkę trzeba będzie poczekać do listopada.

Świadczenia zostaną wypłacone z urzędu, to znaczy, że nie trzeba będzie składać na nie żadnego wniosku. W kwietniowych terminach płatności, osoby pobierające świadczenia emerytalno-rentowe, otrzymają trzynastą emeryturę, w kwocie 1250,88 zł brutto. Świadczenie będzie przysługiwało w pełnej wysokości, bez względu na kwotę pobieranego świadczenia podstawowego, o ile 31 marca istniało do niego prawo.

Z kolei czternastka będzie przysługiwała osobom, które na 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej czy świadczenia przedemerytalnego. Co ważne, czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.

– Pełną kwotę 1250,88 zł brutto otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład, jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 złwyjaśnia Marlena Nowicka, rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Świadczenia będą  podlegały opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach,. Co ważne, z kwoty obydwu dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

Trzynasta i czternasta emerytura ma zostać wypłacona dla przeszło 9,1 mln emerytów i rencistów. W pełnej wysokości będzie przysługiwać około 7,9 mln świadczeniobiorców.