Zniżka na pociąg dla honorowych krwiodawców i oddających osocze

Honorowi Dawcy Krwi i osoby, które trzy razy w czasie pandemii oddały osocze mogą korzystać z 33 proc. ulgi przy zakupie biletu jednorazowego na przejazdy pociągami Kolei Wielkopolskich i PKP Intercity.

Pociągi na dworcu w Kościanie.

Ulga dotyczy honorowych dawców krwi, którzy w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oddali co najmniej trzy donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Zaświadczenie musi zawierać:
– datę wydania zaświadczenia;
– imię i nazwisko dawcy krwi;
– numer PESEL dawcy krwi;
– informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.

Uprawnienia do ulgi przysługują przez 6 miesięcy od daty wystawienia zaświadczenia albo do 26 lipca 2021 roku jeżeli honorowy dawca krwi otrzymał zaświadczenie przed 26 stycznia 2021 roku.