Zmiana na stanowisku wicestarosty kościańskiego

Na wtorkowej sesji Rady Powiatu Kościańskiego wicestarosta Zbigniew Franek złożył rezygnację z pełnionej funkcji. W związku z tym wybrano nową osobę na to stanowisko, a została nią Dorota Słowińska.

Radni przyjęli rezygnację starosty stosunkiem głosów 15 za i 4 wstrzymujące się. Zbigniew Fanek pełnił funkcję wicestarosty od początku bieżącej kadencji. Oficjalnie nie wyjaśnił powodów złożenia swej rezygnacji. Mają to być względy osobiste.

Po przyjęciu rezygnacji starosta Henryk Bartoszewski na nowego wicestarostę zaproponował radną Dorotę Słowińską, która podobnie jak Zbigniew Franek jest członkiem PiS. Jak podkreślił starosta rekomendując Dorotę Słowińską, przez 23 lata zarządzała Szkołą Podstawową w Jerce jako jej dyrektor, nabrała więc dużego doświadczenia dotyczącego oświaty, a więc jednego z ważnych działań samorządu. Poza oświatą starosta zamierza powierzyć zastępczyni przede wszystkim sprawy związane z aplikowaniem do rządowego programu Polski Ład. W tajnym głosowaniu 13 radnych zagłosowało za wyborem kandydatki na wicestarostę, 3 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

Tym samym obecnie zarząd powiatu tworzą: starosta Henryk Bartoszewski (Porozumienie Ziemia Kościańska), wicestarosta Dorota Słowińska (Prawo i Sprawiedliwość), Michał Jurga (Porozumienie Ziemia Kościańska), Dorota Lew-Pilarska (Porozumienie Ziemia Kościańska), Andrzej Wawer (wybrany z listy Aktywny Samorząd, ale do zarządu wszedł rezygnując z członkostwa w AS-e).

Fot. Piotr Pewiński