Zmarł Janusz Stypiński, nauczyciel WF-u w „Kolbergu”

Profesor Janusz Stypiński był absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im Oskara Kolberga w Kościanie (rocznik 1978), a w tej szkole wychowania fizycznego uczył od 1996 roku.

Profesor Stypiński był trenerem pokoleń kościaniaków zaangażowanym również w miejskie wydarzenie sportowe. W „Kolbergu” był trenerem II klasy piłki nożnej, a także skarbnikiem, wiceprezesem, a od 2017 roku prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego „HELLADA”, koordynatorem i organizatorem szkolnych imprez sportowych.

Swoją nauczycielską ścieżkę rozpoczął w 1983 roku w Szkole Podstawowej w Kiełczewie, a w latach 1984-1996 pracował w Szkole Podstawowej w Starych Oborzyskach. Od 1 września 1996 roku kształcił młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy oraz Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie żegnają profesora Janusza Stypińskiego tymi słowami:
„Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego długoletniego pracownika, trenera pokoleń kościaniaków, oddanego miejskiemu sportowi nauczyciela I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga  w Kościanie – Janusza Stypińskiego. Odszedł od nas człowiek wyjątkowej życzliwości i pracowitości, zaangażowany w pracę zawodową, oddany swej pracy nauczyciel wychowania fizycznego. Swoją pracą i życiem zasłużył na szacunek i miejsce w pamięci wszystkich, którzy zetknęli się z nim i byli jego uczniami. Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen empatii i szacunku wobec innych. Wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci pana Janusza Stypińskiego”.