Zamknięcie Gostyńskiej coraz bliżej

Najbardziej prawdopodobny termin to początek maja, po długim weekendzie. Na ten moment z obawą czekają wszyscy mieszkańcy, a szczególnie ci mieszkający po drugiej stronie torów.

Aktualnie trwają jeszcze uzgodnienia pomiędzy miastem, wykonawcą przebudowy linii kolejowej oraz zarządcą drogi, więc sytuacja jest dynamiczna. Pewne jest jedno – firma Torpol realizująca inwestycję zadeklarowała gotowość otwarcia drogi w Nacławiu na 23 kwietnia. Jak wiadomo, termin zamknięcia przejazdu kolejowego na ul. Gostyńskiej w Kościanie powiązany jest z otwarciem wiaduktu w Nacławiu.

Zgodnie z zapewnieniami wykonawcy, jest on w stanie od razu po udrożnieniu Nacławia przystąpić do prac związanych z budową tunelu na ul. Gostyńskiej. Pozostaje jednak jeszcze kwestia organizacji ruchu oraz odpowiedniego oznakowania. Władze miejskie, jak i powiatowe zbiegały, by cały ruch ciężki poruszający się drogą nr 308 tranzytem przez Kościan całkowicie omijał miasto.

Mamy pozytywną decyzję w tym zakresie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, ale brakuje jeszcze dokumentacjipodkreśla Kinga Czarnecka, zastępca burmistrza Kościana.Biorąc pod uwagę jeszcze konieczność wprowadzenia oznakowania, bardziej realny termin zamknięcia Gostyńskiej to okolice 6 maja. Żadna data nie jest jednak do końca pewna.

Co istotne, przejście dla pieszych zostanie zachowane. Z kolei tunel na ul. Młyńskiej ma być przejezdny za rok, czyli w kwietniu 2020 r.