Wyremontowano nawierzchnię hali sportowej w Racocie

Po 15 latach użytkowania sala gimnastyczna przy szkole w Racocie doczekała się remontu nawierzchni. Koszt inwestycji wyniósł ponad 50 tys. zł.

Racot. Wyremontowana nawierznia hali sportowej

W ramach przedsięwzięcia przeszlifowano 1144 m kw. starej nawierzchni, uzupełniono podkład i posadzkę przy wyrobionych tulejach spustowych do mocowania słupków, bramek i koszów najazdowych, a także polakierowano na nowo całą powierzchnię hali oraz odmalowano linie rozgraniczające boiska.

Wykonawcą prac była firma SPORT PLUS – Wojciech Gregorczuk z Rokietnicy. Koszt zadania wyniósł 50,6 tys. zł.