Wkrótce ruszą prace na boisku treningowym przy stadionie

O przebudowę boiska bocznego przy Stadionie Miejskim w Kościanie środowisko piłkarskie zabiegało długo. Inwestycja miała być zrealizowana w ubiegłym roku, jednak przeszkodziła w tym epidemia.

Boisko treningowe przy stadionie w Kościanie

Jeszcze w 2019 r. miasto zaciągnęło kredyt w wysokości 3,5 mln zł na bieżące inwestycje, w tym na przebudowę boiska u zbiegu ulic Maya i Koszewskiego. Inwestycja miała być zreazlizowana w 2020 r., ale miasto ją wstrzymało w związku z epidemią koronawirusa, a co za tym idzie pogorszeniem się kondycji finansowej.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku powrócono jednak do tematu i ogłoszono przetarg na to zadanie. W grudniu podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą, którym jest Zakład  Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Renata Przybylska z Leszna. Firma wykona zadanie za 108 tys. zł. Dodajmy, że miasto przeznaczyło na ten cel 200 tys. zł, zatem oszczędność będzie duża.

Będzie to profesjonalne boisko z nawodnieniem, murawą i piłkochwytami zapowiadał jeszcze w 2019 r. burmistrz Piotr Ruszkiewicz. – Ma ono służyć szczególnie młodszym rocznikom trenującym w Obrze, by nie zajmowały głównej płyty. Były pomysły, żeby treningi odbywały się poza Kościanem, na przykład w Kokorzynie czy w Kurzej Górze. Jednak najbezpieczniej dla młodych ludzi będzie, że przejdą tylko na drugą stronę ulicy.

Zgodnie z zapisem w umowie z wykonawcą zakończenie całości robót i odbiór końcowy ma nastąpić do 30 kwietnia bieżącego roku.