Wielkopolska dostanie znacząco mniej pieniędzy z UE

W ramach unijnych funduszy na lata 2021-2027 nasze województwo ma otrzymać 1,07 mld euro. To dużo mniej w stosunku do perspektywy 2014-2020, w której Wielkopolska miała do dyspozycji 2,45 mld euro.

Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego

Nie ukrywam, że zapowiedź tego, co nam przygotował rząd jeśli chodzi o wielkość środków unijnych dla naszego regionalnego programu operacyjnego, trochę nas zaniepokoiła mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.Na dziś daje nam bowiem 1 mld 70 mln euro, podczas gdy program, który właśnie kończymy realizować zawierał kwotę 2 mld 450 mln euro. To zaledwie 44 proc. tego, co mieliśmy.

Do proponowanej kwoty unijnej 1,07 mld euro należy doliczyć kwotę 387 mln euro dla części wschodniej województwa przewidzianej ze środków tzw. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Jeśli chodzi o wysokość unijnych funduszy na lata 2021-27, które zasilą inwestycje finansowane z programu regionalnego, Wielkopolska znalazła się na przedostatnim miejscu w kraju, przed województwem zachodniopomorskim.

Z czego wynikają tak niekorzystne propozycje finansowe dla naszego regionu?Wielkopolska to jeden z ważniejszych regionów przemysłowych w Polsce, który się dynamicznie rozwijatłumaczy Tadeusz Kosiński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej.Wzrost PKB za rok 2018 w przeliczeniu na mieszkańca wynosi 76 proc. średniej unijnej. To oznacza, że Wielkopolska należy teraz do grona regionów przejściowych, więc wielkość alokacji finansowej będzie niższa.