Więcej za wodę i ścieki

Zatwierdzono nowe stawki za wodę i odprowadzanie ścieków, które będą obowiązywać w mieście od 1 marca. Będzie drożej, ale jest to podyktowane koniecznością modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków.

taryfy_za_wodeMimo złożonych i trudnych inwestycji obejmujących sieć wodociągową i kanalizacyjną staramy się, by wzrost taryf był umiarkowany i nie miał charakteru skokowego – mówi Michał Jurga, burmistrz Kościana.

Zgodnie z propozycją przedstawioną burmistrzowi przez Wodociągi Kościańskie Spółka z o.o. cena za wodę i ścieki wzrośnie łącznie o 4 proc. Dostarczenie wody do gospodarstw domowych będzie kosztowało 2,95 zł za m3 (dotychczas 2,90 zł), a odbiór ścieków – 4,94 zł za m3 (dotychczas 4,69 zł). W przypadku podmiotów gospodarczych cena za odbiór ścieków wzrośnie z 5,10 zł do 5,20 zł, czyli będzie wyższa o 2 proc.

Łączna taryfa za wodę i ścieki z gospodarstw domowych wyniesie 7,89 zł za m3, czyli będzie wyższa o 0,30 zł w porównaniu z obowiązującą obecnie. Do tego należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8 proc. Stawki opłat abonamentowych za wodę pozostaną na niezmienionym poziomie.

Proponowane przez spółkę ceny są nadal jednymi z najniższych zarówno w regionie, jak i w kraju. Zwracamy też uwagę na wysoki poziom usług świadczonych przez nasze przedsiębiorstwo, jak i na ilość zadań remontowych i inwestycyjnych, które realizuje spółka – zapewnia Agata Majorek, prokurent w spółce miejskiej Wodociągi Kościańskie. – W 2016 r. przychody spółki z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę przekroczyły 4 mln zł, podczas gdy nasze plany zakładały kwotę 3,8 mln zł. Przypomnę, że w ubiegłym roku spółka nie podniosła ceny wody. Do wzrostu sprzedaży, a przez to zmniejszenia strat wody przyczyniła się wymiana wodomierzy.