W „Ratajczaku” i „Kasprowiczu” są wolne miejsca

Dla uczniów, którzy nie dostali się do żadnej szkoły średniej, rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca. W szkołach zarządzanych przez powiat kościański są jeszcze wolne miejsca.

W wyniku reformy oświaty liczba tegorocznych absolwentów ubiegających się o miejsce w szkole średniej lub branżowej wzrosła w stosunku do ubiegłych lat niemalże dwukrotnie. W powiecie kościańskim szkołę podstawową w roku szkolnym 2018/2019 ukończyło 804 uczniów, natomiast gimnazjum 761 uczniów. Łącznie o miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych ubiega się więc 1565 uczniów. W czterech poprzednich latach szkolnych liczba absolwentów gimnazjum nie przekroczyła 781.

Do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie przyjęto 437 uczniów – 217 po gimnazjum i 220 po szkole podstawowej. Poza listą znalazł się tylko jeden uczeń. Co istotne, w „Ratajczaku” są nadal wolne miejsca. Dla uczniów po gimnazjum: dwa miejsca w liceum ogólnokształcącym, 31 miejsc w technikum i 9 miejsc w branżowej szkole I stopnia. Dla uczniów po szkole podstawowej: 24 miejsca w technikum, 9 miejsc w branżowej szkole I stopnia. Łącznie  to 75 wolnych miejsc.

Do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie przyjęto 303 uczniów – 152 po „podstawówce” i 151 po gimnazjum. Na liście nieprzyjętych nie było nikogo. Również „Kasprowicz” ma nadal wolne miejsca. Uczniom, którzy ukończyli gimnazjum oferuje możliwość podjęcia nauki w liceum ogólnokształcącym – 9 miejsc, w technikum – 20 miejsc i w branżowej szkole I stopnia – 20 miejsc. Uczniowie po szkole podstawowej mogą złożyć wnioski do liceum ogólnokształcącego – 6 wolnych miejsc, do technikum – 18 wolnych miejsc i do branżowej szkoły I stopnia – 19 wolnych miejsc.