W maju przybędzie bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie spodziewa się w maju zwiększonej liczby rejestracji osób bezrobotnych. Nie ma jednak mowy o gwałtownym pogorszeniu sytuacji na rynku pracy.

PUP Kościan

W stosunku do marca liczba osób bezrobotnych w naszym powiecie nieznacznie wzrosła z 907 do 938 (stan na koniec kwietnia). – W kwietniu w PUP w Kościanie zarejestrowało się 119 osób. Spodziewamy się, że w maju liczba ta ulegnie zwiększeniumówi Ewa Beba, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie.Do grona bezrobotnych dołączają osoby zwolnione w kwietniu, którym okres wypowiedzenia upływa w tym miesiącu. Trudno powiedzieć, czy jest to już stała tendencja wzrostowa. Jak dotąd mieliśmy tylko jeden przypadek, w którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę w związku z ogłoszonym stanem epidemii. Pocieszające jest też to, iż od końca marca nie otrzymaliśmy żadnego zgłoszenia o planowanych zwolnieniach grupowych.

Stopa bezrobocia w powiecie kościańskim wynosi 3 proc. (stan na koniec marca). Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna przełożyła się na mniejszą liczbę ofert pracy. Aktualnie w kościańskim PUP dostępnych jest 55 ogłoszeń. Są jednak branże, w których pracodawcy nadal poszukują pracowników. Zamrożenie gospodarki w mniejszym stopniu dotknęło sektor budowlany, który funkcjonuje normalnie, całkiem dobrze radzą sobie także niektóre przedsiębiorstwa produkcyjne. – W najgorszej sytuacji znajdują się firmy świadczące usługi osobiste, wymagające bliskiego kontaktu z klientemmówi dyrektor Ewa Beba.Epidemia pozbawiła źródła dochodów właścicieli i pracowników zakładów fryzjerskich i kosmetycznych. To właśnie ta grupa wymaga obecnie największego wsparcia.