Umowa na remont drogi z Kopaszewa do Turwi

W gabinecie starosty kościańskiego w czwartek, 12 stycznia podpisano umowę na modernizację drogi powiatowej Turew – Kopaszewo. Wartość inwestycji wynosi ponad 7 mln zł.

W postępowaniu przetargowym wzięło udział 5 oferentów. Najkorzystniejsze warunki i najwięcej punktów zdobyło Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD – Gostyń Sp. z o.o.

W imieniu Zarządu Powiatu Kościańskiego umowę podpisał starosta Henryk Bartoszewski oraz wicestarosta Dorota Słowińska. W imieniu wykonawcy swoje podpisy pod umową złożyli członkowie zarządu przedsiębiorstwa – Andrzej Wojciechowski i Jerzy Nawrocki.

Starosta pogratulował wykonawcom najkorzystniejszej oferty i wygranej w postępowaniu przetargowym. Przypomniał, że firma Drogbud była wykonawcą największej drogowej inwestycji powiatowej w tej kadencji, wyremontowanej w ubiegłym roku drogi na odcinku Zbęchy – Zbęchy Pole – Nowy Dwór.  Starosta oceniając współpracę powiatu z wykonawcą podkreślił jego wysoki profesjonalizm. – Jesteście firmą, która posiadła dużą umiejętność rozwiązywania problemów na budowie. Nie eskalujecie napięć, umiecie spokojnie patrzeć na problemy i umiecie rozmawiać. Potraficie państwo prowadzić budowę i kontaktować się z ludźmi – ocenił Henryk Bartoszewski. 

W ubiegłym roku powiat kościański pozyskał na modernizację tej drogi środki w wysokości ponad 6,8 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na modernizację powiatowej drogi na odcinku Turew – Kopaszewo. Wartość inwestycji wynosi natomiast 7 mln zł. Brakujące środki w wysokości 140 tys. zł pochodzą z budżetu powiatu.

Przewidziany do remontu odcinek ma prawie 7 km długości. W jego ramach jezdnia zostanie przebudowana, wymieniona zostanie ponadto podbudowa jezdni. Pobocza będą wzmocnione, utwardzone i skarpowane. Zostanie wymieniona także nawierzchnia chodników, wymienione zostaną kratki ściekowe na kratki przykrawężnikowe. Rowy będą odmulone i odtworzone. Droga będzie miała nowe poziome i pionowe oznakowanie.

Fot. Starostwo Powiatowe w Kościanie