Tytuł „Przyjazny Urząd” dla Śmigla

Urząd Miejski Śmigla otrzymał tytuł „Przyjazny Urząd 2021”. To znak jakości, który poświadcza wysoki standard w obsłudze klienta i świadczeniu usług publicznych, które cechuje profesjonalizm i rzetelność.

Tytuł został nadany podczas VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Instytucji Administracji Publicznej „Przyjazny Urząd” na okres jednego roku przez Quality Institute Sp. z o.o. Sp. k na podstawie rekomendacji Kapituły Konkursowej.

Konkurs promuje  jednostki szeroko rozumianego sektora publicznego, w ty, urzędy miast, starostwa powiatowe, urzędy pracy, urzędy wojewódzkie, urzędy skarbowe, izby celne itp., które cechują się wysoką jakością obsługi interesanta, profesjonalizmem, uczciwością i rzetelnością w działaniu oraz nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie kultury pracy. Godło „Przyjazny Urząd” przyznaje Kapituła złożona z naukowców i praktyków administracji publicznej.

– Przystąpienie do konkursu miało być dla nas sprawdzianem, czy nasze starania o to, by śmigielski urząd stał się przyjaznym miejscem z profesjonalną obsługą dają rezultaty. Wciąż doskonalimy się szkoląc kadrę, usprawniając system obsługi poprzez wprowadzanie nowatorskich rozwiązań, a także inwestując w infrastrukturę. Przyznany tytuł będzie dla nas dodatkowym bodźcem, by jeszcze więcej serca wkładać w wykonywaną pracę  – mówi sekretarz Śmigla, Marcin Jurga.