Ponad tysiąc pochówków

W pierwszej połowie września miasto poinformowało o wynikach ekspertyzy antropologicznej szczątków ludzkich znalezionych pod płytą przebudowywanego boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kościanie.

pochowkiEkspertyzą objęto szczątki pochodzące z 1086 pochówków.

W badaniach został określony wiek wszystkich pochowanych osób. Prawie 43 proc. z nich to dzieci i osoby młodociane, a najliczniejszą grupę stanowią dzieci w wieku od 1 do 6 roku życia. Wynika z tego, że w przeszłości każda poważniejsza infekcja prowadziła do śmierci najmłodszych.

Wszystkie szczątki zostały przełożone do 50 skrzyń i złożone w jednej mogile na cmentarzu komunalnym w Kościanie. Mogiła zostanie oznaczona tablicą pamiątkową, co nastąpi przy okazji planowanej uroczystości kościelnej, tzw. pokropka.

Uzupełnieniem dla badań antropologicznych będzie ekspertyza archeologiczna, która określi dokładnie w jakich latach zostali pochowani zmarli.