Trzy ulice wyremontuje miasto w przyszłym roku

Towarowa, Torowa i Baraniaka będą przebudowywane w 2021 zgodnie z projektem budżetu samorządu Kościana na przyszły rok.

Trzy ulice wyremontuje miasto w 2021 roku

Na „pierwszy ogień” pójdzie ul. Towarowa, która będzie realizowana zgodnie z kolejnością zapisaną w Wieloletnim Planie Budowy Dróg. W związku z tym, że firma Torpol zakończyła prace związane z budową wiaduktu kolejowego przy ul. Młyńskiej, teraz będzie można przystąpić do prac związanych z tą ulicą. Rozpoczęcie robót planowane jest na wiosnę. – W zasadzie formalności związane z tą drogą mamy już za sobą, pozostaje jeszcze ostateczne zaakceptowanie koncepcjiwyjaśnia wiceburmistrz Kinga Czarnecka.

A koncepcję mają zaakceptować mieszkańcy tej ulicy. W lipcu odbyły się bowiem konsultacje, podczas których kilku mieszkańców zwracało uwagę na  planowane miejsca parkingowe. Sugerowali, że znajdą się one w zbyt bliskim sąsiedztwie ich domów powodując dyskomfort związany ze spalinami. Miasto wzięło pod uwagę te sugestie i chce teraz zaproponować rozwiązanie kompromisowe polegające na ułożeniu na tym odcinku parkingu równoległego do drogi. W każdym razie droga będzie utwardzona i poszerzona, a w obecnym pasie nieuporządkowanej zieleni powstaną nowe miejsca parkingowe. Planowane są także nasadzenia nowych drzew. Samorząd na te prace planuje zabezpieczyć kwotę 850 tys. zł.

Z kolei remont ul. Abp. Baraniaka związany jest z planowaną termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 4, której wejście znajduje się przy tej właśnie ulicy. – W tym przypadku konieczne będzie wykonanie kanalizacji deszczowej, by wyremontowana szkoła nie była zalewana. A przy okazji wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi – mówi Kinga Czarnecka.

Trzecią drogą, którą planuje zająć się w przyszłym roku miasto jest ul. Torowa. Jej przebudowę wymusza  planowana inwestycja Wodociągów związana z renowacją SUW na Łazienkch, a także z nowymi przyłączami sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tym odcinku. Przy okazji miasto wykona prace związane z nowym chodnikiem i asfaltem. Samorząd na ten cel zamierza przeznaczyć 400 tys. zł, część kosztów poniosą również Wodociągi Kościańskie.

Fot. Maciej Sibilak