Trwa wymiana sieci wodociągowej na Wrocławskiej

W poniedziałek informowaliśmy o postępach robót w obszarze Rynku i ulicy Wrocławskiej w Kościanie. Dziś przyglądamy się bliżej pracom związanym z przebudową sieci wodociągowej i sanitarnej.

Jak informują Wodociągi Kościańskie, pod nadzorem których przeprowadzane są roboty, w tej chwili realizowane są one na ulicy Wrocławskiej. Jedna brygada rozmieszczona jest od strony ulicy Ks. Prymasa Wyszyńskiego, a druga brygada od Świętego Jana. Wymianie podlega kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa, a także kanalizacja deszczowa. Przypomnijmy, że prace wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych ECOBUD Jerzy Marciniak z Czempinia.

Wykopy są głębokie. Podczas prowadzonych prac natrafiono na drewniane rury wodociągowe, które prawdopodobnie pochodzą z XVI wieku. Znajdowały się na głębokości ok. 1,2 m, w sąsiedztwie ul. Św. Jana. Rury były ocieplone mchem.

Fot. FB Wodociągi Kościańskie