Trwa remont drogi z Racotu do Wyskoci

Łączny koszt inwestycji wyniesie 4,5 mln zł i jest finansowany z Funduszu Dróg Samorządowych oraz budżetów powiatu i gminy Kościan. Prace mają potrwać do końca września.

Zarządcą drogi Racot – Darnowo – Wyskoć Mała – Wyskoć jest powiat kościański. Drugą część inwestycji finansują po połowie powiat i gmina Kościan.

W ramach prac, które otrzymały dofinansowanie w wysokości około 1,75 mln zł przebudowany zostanie liczący ponad 3,6 km odcinek drogi. Ponadto rozbudowany o ścieżkę rowerową zostanie odcinek o długości 825 m. Łączna długość wyremontowanej w ramach zadania drogi to 4,428 km.

Zakres prac obejmuje m.in. poszerzenie drogi do 5,5 m, miejscami do 6 m, położenie chodnika, wybudowanie 3 peronów przy przystankach autobusowych, przebudowanie skrzyżowania z drogą powiatową w Racocie, powstanie wyniesionego przejścia dla pieszych oraz przejścia z aktywnym oznakowaniem. Ponadto postawiona zostanie tablica aktywna informująca o prędkości ruchu oraz oznakowanie poziome i pionowe. Odtworzone i odmulone zostaną rowy lub skarpowane będzie pobocze.

Ponadto poza tym zadaniem powstanie jeszcze dwukierunkowa ścieżka rowerowa o długości blisko 3,7 km i szerokości 2 m z kostki brukowej i masy bitumicznej, a także 600 m ścieżki rowerowej za Wyskocią. W ramach prac przebudowana zostanie sieć wodociągowa w Darnowie. Powyższe zadania zostaną już sfinansowane z budżetów gminy i powiatu.

Wykonawcą wszystkich prac jest Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD”. Prace zakończą się 30 września 2020 roku.

Fot. Starostwo Powiatowe w Kościanie