Trwa remont DPS-u w Jarogniewicach [ZDJĘCIA]

Jesienią rozpoczął się zaplanowany na dwa lata remont w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach. Inwestycja została podzielona na trzy etapy. Dzięki przeprowadzonym pracom poszerzy się oferta placówki.

W ramach remontu zaplanowano prace budowlane w trzech budynkach: Betanii (pałac i Oficyna Północna) w Siloamie (budynek po prawej stronie od pałacu) i Nefeszu (budynek przylegający do zewnętrznego ogrodzenia placówki od drogi Kościan – Poznań).

Koszt realizowanego remontu opiewa na kwotę blisko 2,2 mln zł.  Powiat kościański pozyskał na ten cel kwotę 837 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozostałe środki, czyli kwota 1,3 mln zł została zabezpieczona w budżecie powiatu w tym i w poprzednim roku. Remont jest realizowany w ramach zadania, którego celem jest powstanie „Centrum wsparcia osób starszych z niepełnosprawnością metodą Montessori – poszerzenie oferty rehabilitacyjnej dla niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach poprzez adaptację pomieszczeń”.

 – Chciałabym przyjmować do naszego domu takie osoby, które cierpią na choroby dementywne. Nie ma domów pomocy o takiej specjalizacjipodkreśla Katarzyna Michalewicz, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach. –  Osoby, które mają zaniki pamięci najczęściej trafiają do placówek, gdzie mieszkają niepełnosprawni lub do takich, gdzie przebywają osoby z chorobami psychicznymi. To nie jest miejsce dla nich.

W pierwszym etapie zrealizowanych w 2022 roku prac dostosowano podjazd i taras przy budynku Betania do możliwości samodzielnego poruszania się przez osoby niepełnosprawne. W Betanii wyremontowano także wspólną, dużą toaletę, gdzie wymieniono wszystkie instalacje i armaturę. Dodatkowo, przy Oficynie wykonano i zamontowano podnośnik niskiego unoszenia dla osób niepełnosprawnych. To w znaczny sposób ułatwi dostęp mieszkańców do tego budynku.

 Kolejny etap wykonanych prac polegał na wydzieleniu odrębnych pokoi w mieszkaniach w budynku Siloam oraz na przebudowie łazienek i ich dostosowanie dla osób niepełnosprawnych. – Dzięki temu powstały 4 wygodne mieszkania dla naszych mieszkańców, którzy brali udział i mieli wpływ na urządzanie swoich pokoi – mówi Katarzyna Michalewicz.Generalny remont tych pomieszczeń bardzo nas cieszy. Pozwolił on na pełniejsze wykorzystanie mieszkań, w których obecnie mogą zamieszkiwać bardziej samodzielne osoby.

Na prace wykonane w 2022 roku wydano ponad 1,3 mln zł. Z budżetu Powiatu Kościańskiego wydano 649 tys. zł, a pozostałe środki w wysokości 726 tys. zł pochodziły z PFRON-u.

 Trwający właśnie trzeci etap prac budowlanych to adaptacja na pokoje mieszkalne pomieszczeń w budynku Nefesz i w Oficynie Północnej. Cały budynek Nefesz będzie dostosowany do potrzeb osób cierpiących z powodu demencji i zaników pamięci. Pomieszczenia te nie były wykorzystywane przez mieszkańców i nie były przystosowane do ich potrzeb. Po remoncie w budynku będą nowe, przystosowane pokoje z łazienkami, sala do pracy z osobami z demencją i jej wygodne zaplecze.

Fot. Starostwo Powiatowe w Kościanie