Traugutta i Sierakowskiego w strefie parkowania

Rada Miejska Kościana na czerwcowej sesji przegłosowała uchwałę dotyczącą rozszerzenia Płatnej Strefy Parkowania o ulice Traugutta i Sierakowskiego. Radni nie byli jednak w tej kwestii jednomyślni.

Parkujące na ulicach Traugutta i Sierakowskiego samochody w większości są na rejestracjach PKS.

W uzasadnieniu do uchwały przedłożonej radnym pod głosowanie przez burmistrza napisano: „Analizując postępujące natężenie ruchu kołowego i związaną z tym potrzebę parkowania oraz zwiększenia rotacji parkujących samochodów, podjęcie decyzji o ustaleniu miejsc postojowych w lokalizacjach ulic Romualda Traugutta i Zygmunta Sierakowskiego w ramach Strefy Płatnego Parkowania jest zasadne”.

Kilku radnych nie zgadza się jednak z tą argumentacją. – Wraz z kolegą radnym Markiem Wyrzykiewiczem przeszliśmy praktycznie od domu do domu na ulicach Traugutta i Sierakowskiego. Opinie mieszkańców, z małym wyjątkiem są negatywne co do wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania pod ich własnymi domami. Rotacja pod własnym domem jest niezbędna dla mieszkańców, którzy nie mają gdzie zaparkować auta? Naprawdę nie uważam, żeby było konieczne, by to wprowadzać – stwierdził radny Łukasz Naglik.

Odpowiedzi radnemu udzielił burmistrz. – Na razie jest to tylko potencjalna możliwość co do wprowadzenia opłat. Zobaczymy jaki będzie potencjał tych uliczaznaczył burmistrz Piotr Ruszkiewicz.A jeżeli chodzi o sprawy parkowania pod własnym domem, właśnie to Strefa daje jakąkolwiek szansę na zaparkowanie pod własnym domem, bo wtedy jest jakaś rotacja. W tym miejscu samochody stawiają osoby z zewnątrz przyjeżdżające do sanatorium, czy z innych części miasta i sobie tam parkują.

Kto parkuje na Traugutta i Sierakowskiego?

Te argumenty nie przekonały jednak  części radnych. Na sprawę związaną z tym jakie samochody parkują na wymienionych ulicach zwróciła uwagę m.in. Małgorzata Igłowicz-Betlej. – Z Marcinem Betlejem wybraliśmy się na obydwie ulice. Pan burmistrz mówił wcześniej, że na ulicy zaparkowane są samochody z obcymi rejestracjami, jak również samochody na sprzedaż. Byliśmy na tych ulicach kilkukrotnie i parkują tam tylko samochody z rejestracjami PKS. To są samochody zazwyczaj mieszkańców, bo rozmawialiśmy z nimi. Są oni przeciwni poszerzaniu strefy na ich ulicach. Myślę, że powinniśmy uszanować ich życzenie – mówiła radna Małgorzata Igłowicz-Betlej.       

Kwestię pochodzenia aut, które parkują na obu ulicach poruszył również inny radny. – Podobnie jak przedmówcy, też byłem się przejść ulicą Sierakowskiego i Traugutta. Na Traugutta naliczyłem 22 pojazdy, z czego 20 było osobowymi, a 2 busami.

Wszystkie były na kościańskich tablicach rejestracyjnych, a było to we wtorek, około godziny 17.00. Z tego co ustaliłem, pracownicy Centrum Neuropsychiatrycznego mają darmowy wjazd na ten teren. A nie sądzę również, żeby to były pojazdy pozostawione przez pacjentów około godziny 17.00. Z kolei na ul. Sierakowskiego, na odcinku od Kilińskiego do Mickiewicza stało 5 pojazdów, z czego wszystkie miały rejestrację PKS i żaden nie był z kartką na sprzedaż ani nie wyglądał na pojazd porzucony, który stoi w tym miejscu od kilku tygodni – powiedział radny Tomasz Bajstok. Dodał, że podobna sytuacja jest na ulicach Piaskowej, Broniewskiego, Wielichowskiej czy Śmigielskiej. Tam też parkują głównie mieszkańcy, więc kierując się spójną logiką, również w tych miejscach powinna być Strefa, a to oznacza już jej stworzenie praktycznie w całym mieście. Radny podkreślił, że jest przeciwny takiemu rozwiązaniu.

W jakim miejscu Strefa?

Radni Marek Wyrzykiewicz oraz Małgorzata Igłowicz-Betlej zastanawiali się jakiego odcinka dwóch ulic miałaby dotyczyć Strefa. Chodziło w szczególności o fragment ul. Traugutta na wysokości ogródków działkowych, na którym parkują głównie właściciele działek. Ponadto odcinek ogródków działkowych był przedmiotem opinii do tyczącej stworzenia SPP wydanej przez Zarząd Powiatu Kościańskiego.

Zarówno opinia wydana przez Zarząd Powiatu Kościańskiego, jak i Zarząd Dróg Powiatowych co do utworzenia strefy na obu ulicach jest pozytywna. Zarząd jedynie zaopiniował małą uwagę, by nie tworzyć strefy przy ogródkach działkowych. Czyli od ul. Paderewskiego do bramy ogródków nie miałoby być strefy poinformował burmistrz.

Z tego wynika, że Strefa miałaby być poprowadzona na Traugutta dopiero od bramy ogródków działkowych w kierunku obwodnicy Kościana. W takim razie to już w ogóle mija się z celem, żeby w obszarze domków jednorodzinnych coś takiego mieszkańcom zgotować. Jestem w związku z tym przeciwna odparła radna Igłowicz-Betlej.

Głosowanie

W podsumowaniu dyskusji burmistrz zaznaczył, że na razie uchwała dotyczy tylko potencjalnej możliwości wprowadzenia opłat za parkowanie na dwóch ulicach, gdyby nastała taka potrzeba: – To jest tylko potencjalny zamiar wprowadzenia strefy, nie oznacza to, że powstanie ona jutro, czy za miesiąc. Są także inne ulice wprowadzone na tę listę, co nie znaczy, że tam powstanie Strefa.

Część radnych jednak i tak była przeciwna uchwale. W głosowaniu 13 radnych było za, 6 przeciw (Marek Wyrzykiewicz, Marcin Betlej, Małgorzata Igłowicz-Betlej, Łukasz Naglik, Patryk Piasecki), a 1 wstrzymał się od głosu (Paweł Grodziski).