Sztab WOŚP w Kościanie zebrał ponad 100 tys. zł

Zebrana kwota jest wyższa o ponad 20 tys. zł niż w poprzednim roku. Pieniądze pochodziły z licytacji, ze zbiórek odbywających się w różnych punktach miasta i poza nim, ale najwięcej pozyskali wolontariusze.

Dokładnie zebrana kwota wyniosła 100 948,07 zł. I tak wolontariusze w puszkach zgromadzili łącznie 70 819,23 zł. Ponadto do puszki w KOK uzbierano 1 614,02 zł. Na strzelnicy LOK zebrano 1818,60 zł, na basenie miejskim – 811,93 zł, w restauracji Novopolska – 461,59 zł, w Oborzyskach Starych – 10 540,80 zł, z licytacji odbywających się w KOK-u – 14 881,90 zł.

W całym powiecie kościańskim na rzecz Orkiestry uzbierano kwotę ponad 211 tys. zł i wszędzie padł rekord. I tak w sztabie w Śmiglu kwota ta wyniosła 44 804,35 zł, z czego 10439 zł pochodziło z licytacji. W Czempiniu uzbierano 38 100 zł (licytacje – ponad 12 tys. zł). W Krzywiniu udało się zebrać 28 000 zł (licytacje – 12 770 zł).

Fot. Urząd Miejski Kościana