Starosta zapowiada remont urzędu przy Al. Kościuszki

Budynek, w którym mieści się m.in. siedziba urzędu miasta i starostwa powiatowego, wymaga termomodernizacji. Problemem jest jednak trzeci współwłaściciel tego obiektu.

W 2017 r. przeprowadzone zostały prace związane z odwodnieniem budynku. GUS nie dołożył się wówczas do inwestycji.

Temat niezbyt atrakcyjnego wyglądu urzędu w Kościanie poruszany jest już od dawna. Jeszcze za czasów burmistrza Michała Jurgi kwestia remontu elewacji była często podnoszona przez radnych m.in. na sesjach Rady Miejskiej. Wówczas Michał Jurga zwracał uwagę na trzeciego właściciela budynku, czyli Główny Urząd Statystyczny, który wzbraniał się przed partycypowaniem w kosztach remontów.

Tak jest do dzisiaj, na co zwraca uwagę starosta kościański, Henryk Bartoszewski. – Kiedy był remont dachu, to nie dołożyli mówi starosta Bartoszewski. – Kiedy była budowa parkingów, to nie dołożyli. Kiedy było robione odwodnienie, nie dołożyli się. Kiedy na 2020 rok mamy w planie przeprowadzenie wymogów pożarowych, nie chcą się dołożyć.

Z tego powodu starosta wystosował dwa pisma do centrali GUS w Warszawie. Zapowiada, że jeżeli jednostka należąca do skarbu państwa cały czas będzie podtrzymywać swoje stanowisko i nie dołoży się do remontu, będzie musiała opuścić budynek i poszukać sobie nowej siedziby.