Soboty nadal płatne

Burmistrz Kościana odrzucił wezwanie mieszkańca, Patryka Tomaszewskiego do zaprzestania pobierania opłat w Strefie Płatnego Parkowania w soboty powołując się na obowiązujące prawo.

w_soboty_nadal_platnePatryk Tomaszewski, członek Stowarzyszenia Prawo na Drodze, doszukał się 8 naruszeń prawa w obowiązującym w mieście regulaminie SPP i wezwał burmistrza do ich usunięcia. W wyniku reakcji w Urzędzie Miejskim została przygotowana 28-stronicowa ekspertyza prawna, która szczegółowo odnosi się do wszystkich zarzutów, jakie podnosi skarżący wobec regulaminu .  – Uznaliśmy, że skarżący ma rację w dwóch aspektach, dlatego też na ostatniej sesji uchwałą Rady Miejskiej natychmiast dokonaliśmy zmiany w tych punktach – mówi burmistrz Michał Jurga.

Pierwszy zarzut dotyczył zapisu mówiącego, iż wykupienie karty abonamentowej nie stanowi roszczeń wobec Biura Strefy Płatnego Parkowania w sytuacji, kiedy nie ma wolnych miejsc parkingowych. Według skarżącego takie roszczenie należy kierować nie do strefy, ale do sądów powszechnych. Po drugie nieprawidłowe jest powtarzanie w aktach prawa szczegółowego, aktów prawa powszechnego zapisanych w ustawie, a tak się stało w regulaminie. Te zapisy zostały zmienione zgodnie z wolą skarżącego.

Nadal natomiast będą obowiązywać opłaty w strefie w soboty w godz. 9.00-13.00. Tomaszewski uznał, iż zgodnie z ustawą o drogach publicznych opłaty mogą być pobierane wyłącznie w dni robocze. Sobota takim dniem natomiast nie jest. – W prawodawstwie nie znaleźliśmy precyzyjnej definicji dnia wolnego od pracy – tłumaczy burmistrz. – Ponadto do momentu, w którym obowiązuje obecna umowa z operatorem strefy, nie możemy dokonywać w niej rażących zmian. Obliguje nas do tego ustawa.

Zdaniem magistratu za utrzymaniem opłat w soboty nie przemawia chęć zarobku kosztem mieszkańców, ale zachowanie rotacji w strefie i nie korkowania jej w porze handlowej.