Ruszyły prace na Łazienkach [ZDJĘCIA]

Roboty rozpoczęto od oczyszczania terenu, a następnie wykonawca przejdzie do nowych nasadzeń. Planowane są również prace rozbiórkowe. Całość potrwa minimum 19 tygodni, ale wszystko zależy od pogody.

Ruszyły prace na Łazienkach

Wykonawcą prac jest wyłoniona w przetargu firma Matejko Development sp. z o.o. z Czapur. – W tej chwili trwa oczyszczanie terenu, a w najbliższych dniach musimy podjąć decyzję co do wycinki drzew. Podczas ostatniej wichury kilka z nich trochę ucierpiało, w tym jedna wierzba złamała się zupełnieinformuje Kinga Czarnecka, zastępca burmistrza Kościana.

Po oczyszczeniu terenu, w wybranym fragmencie wykonawca od razu przejdzie do nasadzeń nowych drzew i krzewów. Ponadto jeszcze w tym roku zostaną przeprowadzone prace rozbiórkowe w obszarze pomiędzy SUW-em a górą „Ferfeta”, będą również formowane skarpy.

Już w przyszłym roku planowana jest natomiast rozbiórka dawnego basenu. To zadanie nie stanowi elementu dofinansowywanego projektu.  – Na przełomie grudnia i stycznia będziemy podejmować decyzję w jakim stopniu basen ma zostać rozebrany. Zdemontowanie całości byłoby bardzo kosztowne, dlatego najprawdopodobniej pozostaną pewne jego fragmenty tłumaczy Kinga Czarnecka.

Prace, do zrealizowania których zobowiązany jest wykonawca w ramach projektu obejmują rozbiórkę boisk sportowych z asfaltu i tartanu, budowę wielopiętrowych układów zieleni, ukształtowanie góry „Ferfeta”, niwelację terenu, budowę elementów małej architektury, umocnienie skarp. Projekt nie obejmuje natomiast wyprofilowania ścieżek, w tym prowadzących do nowych mostków wykonanych przez PKP. Te prace zostaną wykonane, ale raczej już pod koniec przyszłego roku.

Ponadto do zamknięcia w całości tego obszaru pozostanie jeszcze mostek przy Alei Lipowej. Ogłaszany trzykrotnie przetarg na realizację tego zadania w poprzednich latach zakończył się niepowodzeniem. Teraz będzie trzeba powrócić do tego tematu.

Fot. Maciej Sibilak