Rozpoczęto remont drogi Kokorzyn – Szczodrowo

W ramach inwestycji przebudowywane będą dwa odcinki drogi, z czego część zostanie poszerzona, a część zyska nową konstrukcję jezdni. Prace potrwają około trzech miesięcy.

Na pierwszym odcinku drogi jezdnia zostanie poszerzona do 6 m. Istniejąca nawierzchnia będzie wzmocniona i wyrównana masą bitumiczną. Następnie na jezdni zostanie położona masa ścieralna. Wybudowany zostanie także chodnik o szerokości 2 m i długości prawie 750 m. Na długości ponad 1300 m, po prawej stronie jezdni, zostanie wybudowana ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2 m. W Kokorzynie powstanie zatoka parkingowa oraz próg zwalniający z oświetlonym przejściem dla pieszych. Wybudowana również zostanie zatoka autobusowa o nawierzchni z kostki betonowej. Na tym odcinku zaplanowano także budowę oświetlenia ulicznego. Zjazdy zostaną utwardzone, zostanie wykonane pobocze. Droga będzie miała nowe poziome i pionowe oznakowanie.

Z kolei na drugim odcinku rozbudowywanej drogi zaplanowano nową konstrukcję jezdni. Zyska ona nową nawierzchnię i będzie miała 6 m szerokości. Na niebezpiecznym łuku drogi zostaną zamontowane stalowe bariery ochronne, a przy szkole w Kokorzynie chodnikowe bariery ochronne. Poza rozbudową drogi inwestycja zakłada także budowę oświetlenia w Szczodrowie.

Koszt realizacji inwestycji to ponad 5,7 mln zł. Inwestycję powiatu kościańskiego wesprze gmina Kościan, która sfinansuje przebudowę sieci wodociągowej w Kokorzynie na ulicach Szkolnej i Długiej. Dodatkowo gmina Kościan na przebudowę drogi wydatkuje kwotę 2 mln 310 tys. zł.

Prace wykonuje  Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o. z Grabonogu. Termin wykonania zamówienia to 110 dni od podpisania umowy.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku przebudowano kilometrowy odcinek drogi w Szczodrowie. Wówczas została poszerzona jezdnia, wybudowano chodnik oraz kanalizację deszczową. Powstały także dwie zatoki parkingowe.

Fot. Starostwo Powiatowe w Kościanie